Eurooppa-toimiston EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjassa esitellään EU-rahoitteisia hankkeita, joissa on mukana varsinaissuomalaisia partnereita. Tällä kertaa tutustutaan Archipelago Access-hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää Turun ja Tukholman välistä saaristomatkailua kestävällä tavalla ja luoda saaristosta saavutettavampi matkakohde. Hanke on saanut 1,46 miljoonan euron rahoituksen Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Tietoa hankkeesta

  • Rahoitusohjelma: Interreg Central Baltic -ohjelma
  • Toteutusaika: 4/2019–6/2021
  • Hankekumppanit: Turun kaupunki ja Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
  • Budjetti: Koko hankkeen budjetti 1 461 306 €, Turun kaupungin budjetti 867 358 €
  • Tavoite: Edistää saaristomatkailua kestävällä tavalla ja luoda Turun ja Tukholman välisestä saaristosta yhtenäisempi ja saavutettavampi matkakohde

 

 

 

Itämeren saaristo on ainutlaatuinen, ja saaristosta löytyy matkailupotentiaalia. Toiminnoista ja palveluista on paljon tietoa saatavilla, mutta tarjontaa ei ole koordinoitu ja matkailijat joutuvat itse etsimään matkaan liittyvää tietoa monista eri lähteistä. Archipelago access -hankkeen tavoitteena on edistää saaristomatkailua Turun ja Tukholman välillä ja tehdä saaristosta yhtenäisempi ja saavutettavampi matkakohde. Hankkeessa toteutetaan matkailijan tiedonhakua helpottava digitaalinen palvelu sekä kaksi vuorovaikutteista ja elämyksellistä näyttelyä - yksi Turussa ja yksi Utön saarella. Hankkeessa on mukana Turun kaupunki ja Tukholman saaristosäätiö.

Hanke on siitä mielenkiintoinen, että idea hankkeessa toteutettavaan karttapohjaiseen verkkopalveluun on tullut yrityksiltä, kertoo projektipäällikkö Ira Lahovuo. Hankkeen juuret ovat Turun Kauppakamarin matkailuvaliokunnassa, jossa nousi esiin tarve saariston tarjontaa kokoavalle digipalvelulle. Ideaa kehitettiin eteenpäin Visit Finlandin digipilotti-ohjelmassa, johon Turku pääsi mukaan yhtenä kolmesta pilottialueesta. Yhdessä alueen muiden Visit-organisaatioiden kanssa Turun kehitysalueena oli saariston matkailutarjontaa kokoava verkkopalvelu. Turun alueella on pitkään puhuttu digitaalisen matkailuekosysteemin kehittämisestä, joten kun rahoitus löytyi Interreg Central Baltic -ohjelman kautta, ryhdyttiin digipilotin pohjalta valmistelemaan Archipelago Access -hanketta. Jo hankkeen valmisteluvaiheessa oli myös selvää, että kyse ei ole ainoastaan digipalvelun luomisesta, vaan hankkeeseen haluttiin mukaan myös saaristomatkailua edistävä näyttely. Yhteistyökumppani Tukholman saaristosäätiö oli tuttu aikaisempien hankkeiden kautta ja yhteistyöstä oli helppo sopia, kun tarve oli molemminpuolinen.

Elämyksellinen näyttely herättämään mielenkiintoa ja verkkopalvelu helpottamaan matkailua

Archipelago Access -hanke koostuu kahdesta päätoimintalinjasta: koko saariston kattavasta digitaalisesta palvelusta sekä Forum Marinumissa sijaitsevasta saaristonäyttelystä. Molemmat linkittyvät Turun keskustavision toteuttamiseen, tuoden merta lähemmäs asukkaita ja keskustaa. Näin ollen projekti on myös osa laajempaa merellisen Turun kehittämistä. Karttapohjaiseen alustaan kootaan eri lähteistä tietoa Turun ja Tukholman saariston palveluista ja matkailukohteista sekä siitä, miten saaristoon pääsee ja miten siellä voi liikkua. Alusta auttaa matkailijaa matkan suunnittelussa ja tekee kokemusten jakamisesta helppoa. Käyttökokemus suunnitellaan erityisesti mobiilikäyttöön ja suunnittelussa on mukana suuri joukko yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi Visit Turku. Verkkopalvelu tulee myös mahdollisesti tulevaisuudessa tarjoamaan alustan yhteismarkkinointiin esimerkiksi kansainvälisille asiakkaille.

Näyttelyn tavoitteena on puolestaan herätellä kiinnostusta saaristoa kohtaan sekä tuoda saaristo ja sen palvelut tutummaksi niin matkailijoille kuin paikallisillekin. Viime kesänä Turussa toteutettiin pop up -näyttely, jossa kerättiin ideoita sekä tietoa siitä, millaista sisältöä käyttäjät haluaisivat saada. Tämän pohjalta aloitettiin suunnittelutyö näyttelyn konseptin osalta yhdessä yhteistyökumppani Pentagon designin kanssa. Näyttelyelementtinä tulee olemaan esimerkiksi immersiivinen rauhoittumistila - pyöreä tila, jossa seinille heijastetaan videokuvaa eri puolilta saaristoa ja toistetaan monikanavaista äänimaisemaa. Saaristotarinoiden kautta esitellään puolestaan saariston asukkaita ja yrittäjiä, jotka kertovat arjestaan ja työstään. Samalla esitellään saariston kiinnostavia kohteita kertomalla, millainen paikka saaristo on asua, elää ja työskennellä. Yhtenä näyttelyn kantavana ajatuksena on saaristomatkailun vastuullisuus, jota työstetään yhdessä yhteistyökumppaneiden, kuten Metsähallituksen, kanssa. Luvassa on vastuullisen matkailun vinkkejä ja luontotietoa.

Näyttelyn avulla halutaan siis tarjota ihmisille elämyksiä ja mahdollisuuksia kokea pieniä paloja saaristosta. Turun saaristossa kohteina ovat esimerkiksi saariston rengastie ja lähellä oleva Ruissalo. Tärkeänä tavoitteena houkutella niin kotimaisia kuin kansainvälisiä matkailijoita saaristoon.

Lahovuo kertoo, että näyttelyn avajaiset ja verkkopalvelun julkaisu ajoitetaan ennen ensi kesää. Hanketta viedään eteenpäin niin, että hankkeen tulokset ja tekemiset jatkavat elämäänsä hankkeen jälkeenkin ja toimivat vain alkuna paljon pidemmälle prosessille.