Turun yliopisto osana EC2U-yhteenliittymää valittiin heinäkuussa mukaan Eurooppa-yliopistojen verkostoon. Eurooppa-yliopistojen tavoitteena on muodostaa yhteinen korkeakoulukampus, jossa opiskelijat voivat opiskella ja tutkijat liikkua vapaasti. Eurooppa-yliopistot ovat keskeinen osa tulevaa eurooppalaista koulutusaluetta. Kaikkiaan Eurooppa-yliopistoja on nyt 41 ja niihin kuuluu 280 korkeakoulua ympäri Eurooppaa.

Euroopan komissio julkisti heinäkuussa toisen Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan Eurooppa-yliopistoverkostot -pilottihaun tulokset. Kaikkiaan 24 uutta yhteenliittymää hyväksyttiin mukaan Eurooppa-yliopistojen verkostoon. Yksi hyväksytyistä on European Campus of City-Universities (EC2U) yhteenliittymä, jossa Turun yliopisto on mukana. Muut mukana olevat yliopistot ovat:

 • Coimbra (Portugali)
 • Alexandru Ioan Cuza (Iasi, Romania)
 • Friedrich Schiller -yliopisto (Jena, Saksa)
 • Pavia (Italia)
 • Salamanca (Espanja)
 • Poitiers (Ranska, koordinaattoriyliopisto)

EC2U-yliopistot ovat pitkään ja aktiivisesti toimineet Coimbra-yliopistoverkoston jäseninä, ja niille on nimensä mukaisesti ominaista kaupunkien ja yliopistojen välinen yhteistyö. Verkoston tarkoituksena onkin luoda innovatiivisia yhteistyön ja vapaan liikkuvuuden muotoja seitsemän yliopiston ja kaupungin välillä – myös virtuaalisesti. Yhtenä yhteistyön välineenä kehitetään yhteisiä maisteriohjelmia.

 

  Kullakin yhteenliittymän yliopistoista on oma vastuualueensa. Turun yliopiston vastuulla on oppimisympäristöjen kehittäminen sekä tieteeseen ja kulttuuriin keskittyvien, kestävän kehityksen tavoitteita edistävien tapahtumien suunnitteleminen. Lisäksi kaikkiin yhteenliittymien yliopistoihin aiotaan levittää Turun yliopiston opiskelijoiden suunnittelema My mobile tutor -mobiilisovellus ja näin viedä turkulaista osaamista muualle Eurooppaan.

  Kullekin nyt valitulle Eurooppa-yliopistolle myönnettiin Erasmus+ -rahoitusta enintään 5 miljoonaa euroa kolmeksi vuodeksi. Lisäksi kukin verkosto voi myöhemmässä vaiheessa hakea 2 miljoonaa euroa EU:n T&I-puiteohjelmasta tutkimusyhteistyön kehittämiseen.

  Vuonna 2019 Euroopan komissio valitsi pilottihaussa ensimmäiset 17 Eurooppa-yliopistoa. Nyt Eurooppa-yliopistoja on siis 41, joihin kuuluu 280 eurooppalaista korkeakoulua. Suomalaisia korkeakouluja on nyt mukana kaikkiaan 11. Turun yliopiston lisäksi muita suomalaisia Eurooppa-yliopistoja ovat ensimmäisessä haussa valitut Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen-yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä nyt toisessa haussa valitut Vaasan yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

  Eurooppa-yliopistojen tarkoituksena on syventävää laitosten, opiskelijoiden ja henkilöstön välistä yhteistyötä ja tuoda yhteen resursseja, kursseja, asiantuntemusta, dataa ja infrastruktuuria. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita virtuaalisten kampusten perustaminen, joissa tarjotaan yhteistä verkko- ja lähiopetusta opiskelijoille.

  Asiasanat: