EU:n teollisuuden vuosittainen päätapahtuma EU Industry Days järjestetään virtuaalisena 24.-26.2.2021. Kaikkien teollisuudenalojen sidosryhmät voivat nyt ehdottaa sinne työpajoja.

EU:n teollisuuspäivät tuovat yhteen eri teollisuusalojen toimijat ja päätöksentekijät keskustelemaan EU:n teollisuuspolitiikasta. Työpajat keskittyvät EU:n uuden teollisuusstrategian toteuttamiseen COVID-pandemian jälkeisessä maailmassa ja erityisesti teollisuuden ekosysteemien haasteisiin ja tarpeisiin.

Vuoden 2021 teemat ovat:

  • Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentaminen
  • Euroopan teollisuuden ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä
  • EU:n kilpailukyky muuttuvassa globaalissa kilpailuympäristössä

Työpajat järjestetään verkossa ja kestävät 90 minuuttia. Euroopan komissio valitsee enintään 15 työpajaa seuraavien kriteerien perusteella:

  • vuoden teemojen painotus
  • EU-tason merkitys
  • maantieteellinen ja sukupuolien välinen tasapaino
  • vuorovaikutteisuus

Lisäksi sidosryhmät voivat ehdottaa paikallisia tilaisuuksia EU:n teollisuusviikoilla tammi-, helmi- ja maaliskuussa.

Hakuajat umpeutuvat 15.11.2020.

Asiasanat: