Business Finlandin julkaisemien uusimpien tilastojen mukaan varsinaissuomalaiset toimijat ovat saaneet kevään jälkeen Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatiorahoitusta yhteensä yli 9,6 miljoonaa euroa. Uusia rahoitettuja hankkeita on 18 ja rahoitusta sai yhteensä yhdeksän eri toimijaa.

Eniten hankkeita sai läpi Turun yliopisto kymmenellä hankkeellaan. Yksi hankkeista on iso ja erittäin kilpailtu lähes 2,5 miljoonan euron ERC Advanced Grant, jonka sai professori Christina Salmivalli kiusaamisen ehkäisemisen tutkimukseen. Turun yliopistosta lähtöisin oleva Precordior Oy sai puolestaan pk-instrumentista lähes kaksi 2 miljoonaa euroa sydämen toimintaa mittaavan älypuhelinsovelluksen jatkokehittämiseen ja markkinoille viemiseen. Muita tuen saajia ovat Åbo Akademi sekä yritykset AWAKE.AI Oy, Benete Oy, Kradient Intelligence Oy, Everon Oy, ja Misvik Biology Oy.

Kaikki uudet 1.4.2020-3.9.2020 välisenä aikana allekirjoitetut hankkeet:

 • CHALLENGE (ERC): Turun yliopisto, 2 424 001 €
 • SWATNET (MSCA): Turun yliopisto, 280 806 €
 • ENLIGHT-TENplus (MSCA): Turun yliopisto, 280 806 €
 • APROPOS (MSCA): Turun yliopisto, 280 806 €
 • NETHATE (MSCA), Turun yliopisto, 280 806 €
 • HERMES (FET Proactive): Turun yliopisto, 401 984 €
 • FuturoLEAF (FET Open): Turun yliopisto, 590 656 €
 • VeriDevOps (ICT): Åbo Akademi, 457 995 €
 • iNGENIOUS (ICT): AWAKE.AI Oy, 400 250 €
 • NextPerception (ECSEL): Benete Oy, 147 218 €
 • BRAINE (ECSEL): Kradient Intelligence Oy, 101 250 €
 • Moore4Medical (ECSEL): Turun yliopisto, 596 224 €; Precordior Oy, 225 000 €; Everon Oy, 157 891 €
 • CARDIOSIGNAL (EIC SME): Precordior Oy, 1 962 625 €
 • SABYDOMA (NMBP): Misvik Biology Oy, 387 148 €
 • ECOTIP (SC5 ilmasto & ympäristö): Åbo Akademi, 319 700 €
 • CHARTER (SC5 ilmasto & ympäristö): Turun yliopisto, 63 595 €
 • INNODIA HARVEST (IMI2): Turun yliopisto, 277 500 €
 • MOSES (SC4 liikenne): Macgregor Finland Oy, 0 € (ulkopuolinen kumppani)

Varsinais-Suomeen on EU-ohjelmakauden 2014-2020 alusta kotiutettu jo yhteensä 71 702 071,86 euroa Horisontti 2020 -ohjelmasta. Rahoitettuja hankkeita on yhteensä 166 ja osallistujina 55 eri varsinaissuomalaista toimijaa.

Kokonaissummasta korkeakoulut ovat saaneet 34,6 miljoonaa euroa, yritykset 31,8 miljoonaa euroa ja julkiset organisaatiot 5,2 miljoonaa euroa.

 

Eniten rahoitusta ja hankkeita varsinaissuomalaisista toimijoista on saanut Turun yliopisto: noin 27 miljoonaa euroa. Turun yliopisto sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa kahdeksanneksi eniten Horisontti-rahoitusta saaneesta organisaatiosta ja kymmenenneksi eniten yhteishankkeista rahoitusta saaneista organisaatoista.

Kaarinalainen entsyymejä valmistava yritys Metgen Oy yltää sijalle 12 eniten yhteishankkeista rahoitusta saaneista organisaatoista.

Eniten Horisontti 2020 -rahoitusta saaneet suomalaisorganisaatiot:

Eniten yhteishankkeista H2020-rahoitusta saaneet suomalaisorganisaatiot:

Yhteenveto varsinaissuomalaisten toimijoiden Horisontti 2020 -menestyksestä:

94 korkeakoulujen osallistumista (yli 34,6 milj. €), josta

 • 69 x Turun yliopisto 27,0 milj. €
 • 18x Åbo Akademi 5,3 milj. €
 • 7 x Turun ammattikorkeakoulu 2,3 milj. €

81 yritysten, yhtiöiden ja yhdistysten osallistumista (yli 31,8 milj. €), josta

 • 11 x Metgen Oy 12,8 milj. €
 • 6 x Turku Science Park 0,7 milj. €

10 julkisen organisaation osallistumista (yli 5,2 milj. €), josta

 • 4 x Turun kaupunki 3,7 milj. €
 • 5 x Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1,3 milj. €
 • 1 x Varsinais-Suomen liitto 0,2 milj. €

Lähes puolet Varsinais-Suomen Horisontti 2020 -rahoituksesta on tullut puiteohjelman Yhteiskunnalliset haasteet pilarista (III-pilari):

 

Näin ohjelmakauden lähestyessä loppuaan, koko Suomeen on kotiutettu lähes 1,3 miljardia euroa Horisontti-rahaa. Tästä Varsinais-Suomen osuus on noin 5,6 prosenttia. Maakunnallisessa vertailussa Varsinais-Suomi yltää tällä hetkellä neljänneksi Helsinki-Uusimaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan jälkeen.

Suomen Horisontti 2020 -rahoituksen jakautuminen maakunnittain: