EU:n uudesta innovaatiorahastosta (EU Innovation Fund) rahoitetaan vähähiilisten teknologioiden ja merkittäviä päästöjä vähentävien ratkaisujen tuomista markkinoille. Rahaston toinen haku on tarkoitettu pienemmille alle 7,5 miljoonan euron hankkeille. Haku avautuu 1.12.2020 ja päättyy 10.3.2021

EU:n innovaatiorahaston ensimmäinen hakukierros päättyi lokakuussa. Silloin tarjolla oli tukea isoille yli 7,5 miljoonan euron hankkeille. Joulukuussa avautuvassa toisessa haussa puolestaan tuetaan pienempiä, alle 7,5 miljoonan euron hankkeita, joissa demonstroidaan innovatiivisia ratkaisuja seuraavilla aloilla:

 • uusiutuva energia
 • energiaintensiivinen teollisuus
 • energian varastointi
 • hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi.

Hakijana voi olla yksittäinen toimija, esimerkiksi pk- tai suuryritys, eli kansainvälistä konsortiota ei vaadita. Ideana on tukea innovatiivisten teknologioiden ensimmäistä käyttöönottoa, joten hankkeiden tulee olla tarpeeksi kypsiä. Hanke voi keskittyä joko yrityksen oman toiminnan kehittämiseen tai se voi olla yhteishakemus pioneeriasiakkaan kanssa. Esimerkiksi yritys voi hakea tukea yhdessä kaupungin kanssa julkisen rakennuksen innovatiivisten energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian ratkaisujen toteuttamiseen.

Toinen haku on yksivaiheinen. Arviointikriteereitä ovat:

 • päästöjen vähentämisen tehokkuus
 • innovaatiotaso
 • hankkeen toteutettavuus ja kypsyystaso
 • hankkeen skaalauspotentiaali
 • kustannustehokkuus.

Yhteensä tässä haussa rahoitusta on jaossa 100 miljoonaa euroa. Hankkeen pääomakustannukset voivat olla maksimissaan 7,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrä hanketta kohden on joustava tarpeesta riippuen, mutta voi kattaa enintään 60 prosenttia pääoma- ja toimintakustannuksista. 40 % tuesta maksetaan ennen hanketta ja 60% kolmen raportointivuoden aikana.

Tuen lisäksi Innovation Fund voi tarjota Euroopan investointipankin kanssa teknistä avustusta hankkeiden kehittämiseen. Komissio arvioi, että noin 20 hankkeelle voitaisiin myöntää hankekehitystukea.

Lisätietoja:

 • Lisätietoa toisesta hausta on päivitetty innovaatiorahaston verkkosivuille.
 • Euroopan komissio järjesti 19.11. infowebinaarin, jossa keskusteltiin, kuinka innovaatiorahaston tuki voi edistää pienemmissä hankkeissa uusien teknologioiden viemistä markkinoille. Webinaarin tallenteen voi katsoa täältä.
 • Business Finland järjestää 3.12. webinaarin "Horizon Europe and Innovation Fund in a Nutshell", jossa kerrotaan yritysten mahdollisuudesta höydyntää EU-rahoitusta tutkimuksessa ja innovaatiossa sekä teollisissa investoinneissa.
Asiasanat: