Turussa alkoi mittava viisivuotinen EU-hanke, jossa kehitetään älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja. Pääpilottikohteena on Turun ylioppilaskylä. Kokonaisuudessaan hankkeelle on myönnetty Horisontti 2020 -ohjelmasta noin 20 miljoonaa euroa, josta Turun toimijoiden osuus on 6,6 miljoonaa euroa. Eurooppa-toimisto oli vahvasti tukemassa hankkeen valmistelua.

Lisätietoja: 

  • RESPONSE - integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs
  • Hankeaika: 1.10.2020-30.9.2025
  • Turun alueen EU-tuki: 6,6 milj. €
  • Koko hankkeen EU-tuki: 19,8 milj. €

Lue lisää RESPONSE-hankkeessa toteutettavista toimista Turussa

Energiapositiivisella korttelilla tarkoitetaan aluetta, joka tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Viisivuotisessa RESPONSE-hankkeessa Turun ylioppilaskylässä pilotoidaan innovatiivisia ratkaisuja energiapositiivisen alueen kehittämiseksi. Ratkaisujen onnistuneen pilotoinnin pohjalta laaditaan Itäharjun ja Runosmäen Tiedepuiston alueille toistettavissa olevat suunnitelmat sekä Turun kaupungille älykkään kaupungin rohkea visio 2050. Kaupunkilaisten osallistaminen on myös vahvassa roolissa, sillä energiapositiivisen alueen kehittäminen vaatii vahvaa panostusta asukkailta.

RESPONSE on Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittama niin kutsuttu Lighthouse-hanke, joka on EU-kontekstissa erittäin kilpailtu ja arvostettu. Hankkeen myötä Turku tulee osaksi kaupunkien verkostoa, johon kuuluvat aiempien Lighthouse-hankkeiden kaupungit (46 majakkakaupunkia ja 70 replikointikaupunkia). Suomesta verkostoon kuuluvat Espoo, Helsinki, Oulu ja Tampere. Hanke paitsi edistää Turun ilmastotavoitteita ja osaamista, se nostaa edelleen Turun ilmastokaupungin statusta Brysselin päässä. Hanke myös avaa ovia uusille yhteistyömahdollisuuksille.

Isot Horisontti-hankkeet vaativat aikaista valmistautumista. Hankkeen merkittävyyden vuoksi Eurooppa-toimisto oli vahvasti tukemassa hankkeen valmistelua jo alkukeväällä 2019. Eurooppa-toimisto benchmarkasi aiempia Lighthouse-kaupunkeja, hankki komissiolta tietoa etukäteen tulevasta hausta ja piti Turun tavoitteita esillä eri tilaisuuksissa. Samalla kartoitimme ja verkostoiduimme potentiaalisten hankekumppaneiden kanssa.

Turku on hankkeessa niin sanottuna majakkakaupunkina (Lighthouse-kaupunki) yhdessä Dijonin (Ranska) kanssa. Lisäksi hankkeessa on mukana viisi muuta kaupunkia, jotka replikoivat pilottikaupungeissa toteutettavia ratkaisuja: Bryssel (Belgia), Zaragoza (Espanja), Botosan (Romania), Ptolemaida (Kreikka), Gabrovo (Bulgaria) ja Severodonetsk (Ukraina). Hankkeessa luotavat innovatiiviset liiketoimintamallit mahdollistavat ratkaisujen skaalautumisen ja toistamisen ja siten vahvistavat kestävien kaupunkien etenemissuunnitelmia kaikkialla Euroopassa ja myös sen ulkopuolella.

RESPONSE-konsortion vetäjänä toimii Saksassa sijaitseva Euroopan energiatutkimuslaitos EIFER (European Institute for Energy Research), jonka teknisenä tukena toimii tutkimuslaitos CERTH - Centre for Research and Technology. Konsortioon kuuluu yhteensä 53 kumppania.

Turun alueen kokonaisuutta johtaa Turun kaupunki, ja lisäksi mukana on 18 kumppania. Mukana on useita kaupunkiin sidoksissa olevia yrityksiä (Turku Energia, Turku City Data, Turun Ylioppilaskyläsäätiö), tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja (VTT, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Ilmatieteen laitos) ja innovatiivisten teknologioiden edelläkävijöitä sekä Suomessa (Solar Finland, Oilon, Sähkö-Jokinen, HögforsGST, Elisa, ELCON Solutions, HR-Ikkunat Ruhkala) että ulkomailla (eGain, FerroAmp and SunAmp).