Green Deal -strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä 90 %:lla vuoteen 2050 mennessä. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi komissio esitteli 9.12. liikennestrategian, joka vastaa vihreän siirtymän ja digitaalisen murroksen haasteisiin. Strategian osana on myös 82 aloitteesta koostuva toimintasuunnitelma, joka ohjaa komission työtä seuraavien neljän vuoden ajan.

Liikennesektori tuottaa tällä hetkellä yli 25 % EU:n kasvihuonepäästöistä. Jotta EU:sta tulisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, liikenteen kasvihuonepäästöjä on leikattava 90 %:lla vuoden 1990 tasosta. EU:n uusi liikennestrategia pyrkii muuttamaan ihmisten ja tavaroiden liikkumista Euroopassa älykkään, kilpailukykyisen, turvallisen, esteettömän ja kohtuuhintaisen liikennejärjestelmän avulla.

Jotta kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään, kaikista liikennemuodoista on tultava kestävämpiä: vihreitä vaihtoehtoja on tultava laajalti saataville, ja siirtymän vauhdittamiseksi on otettava käyttöön oikeanlaisia kannustimia. Konkreettisiksi välitavoitteiksi komissio on esittänyt, että

vuoteen 2030 mennessä

  • kaikkien alle 500 km:n aikataulutetun joukkoliikenteen matkojen tulisi olla hiilineutraaleja
  • Euroopan teillä on liikenteessä vähintään 30 miljoonaa päästötöntä autoa
  • Euroopassa on 100 ilmastoneutraalia kaupunkia
  • suurnopeusrautatieliikenne kaksinkertaistuu Euroopassa
  • automatisoitu liikkuvuus otetaan laajasti käyttöön
  • päästöttömät merialukset ovat valmiita markkinoille

vuoteen 2035 mennessä

  • päästöttömät suuret ilma-alukset ovat valmiita markkinoille

vuoteen 2050 mennessä

  • lähes kaikki henkilöautot, pakettiautot, linja-autot ja uudet raskaat hyötyajoneuvot ovat päästöttömiä
  • rautateiden tavaraliikenne kaksinkertaistuu
  • täysin toimiva multimodaalinen Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T), joka mahdollistaa kestävän ja älykkään liikkuvuuden sekä nopeat yhteydet.

Strategian osana julkaistiin toimintasuunnitelma, joka sisältää kaikkiaan 82 aloitetta 10 keskeisellä toiminta-alalla. Suurin osa aloitteista tullaan julkaisemaan vuosina 2021-2022, loput viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Varsinais-Suomen kannalta toimintasuunnitelma sisältää monia tärkeitä aloitteita. Komissio pyrkii mm. tekemään satamista ja lentokentistä päästöttömiä sekä tekemään kaupunkien välisestä ja niiden sisäisestä liikenteestä kestävämpää mm. tuplaamalla nopeat rautatieyhteydet ja lisäämällä pyöräilyinfrastruktuuria seuraavien 10 vuoden aikana. Päästöttömien ajoneuvojen, alusten ja lentokoneiden sekä uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden sekä niihin liittyvän infrastruktuurin käyttöönottoa pyritään voimakkaasti lisäämään. Liikenteen digitalisaatiota edistetään innovointia sekä datan ja tekoälyn käyttöönottoa tukemalla. Myös liikkuvuusratkaisujen yhdistelemisestä pyritään tekemään käyttäjien kannalta helpompaa.

Liikennestrategian vastaanotto

Monet liikennealan ja ympäristöjärjestöt ovat pitäneet strategiaa kunnianhimoisena, mutta sitä on moitittu konkretian puutteesta. Myös Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan puheenjohtaja Karima Delli (Vihreät, Ranska) arvosteli sitovien ja määrällisten tavoitteiden puutetta. Delli olisi halunnut nähdä konkreettisina tavoitteina esimerkiksi autojen polttomoottorien lopettamisen Euroopassa, kerosiiniveron käyttöönoton tai eurooppalaisten yöjunien rahoituksen.

Asiasanat: