Vuosi 2020 alkaa kääntyä kohti loppuaan. Näin loman kynnyksellä on hyvä käydä läpi mennyttä vuotta ja samalla tutkailla ensi vuoden keskeisiä EU-teemoja.

Koronavuosi on kaikkinensa tuonut mukanaan niin hyviä kuin huonoja asioita. Positiivista on ehdottomasti ollut se, että digiloikan ansiosta Eurooppa-toimistokin on päässyt osallistumaan erilaisiin kokouksiin ja tiimipalavereihin, jotka normaalioloissa olisi järjestetty lähikokouksina. Samalla kun olemme kuulleet konkreettisesti kaupungin ja alueen kehittämis- ja edunvalvontatyöstä, olemme voineet kertoa Brysselin pään ajankohtaisista kuulumisista sekä EU:n kehityslinjoista, joihin kannattaa meilläkin tarttua. Tästä näkökulmasta katsottuna Turku ja Bryssel ovat lähentyneet vuoden aikana.

Negatiivista on tietenkin ollut fyysisten tapaamisten puute. Yhteydenpito oman toimistonkin kesken on rajoittunut pitkälti Teams-palavereihin. Harjoittelijan kannalta tilanne ei todellakaan ole paras mahdollinen, kun monia asioita ei ole voinut selventää esimerkiksi yhteisen kahvitauon aikana. Bryssel ei myöskään ole oma itsensä ilman konferensseja ja kokouksia, Brysseliin tulevia ryhmiä sekä ravintola- ja kahvilaelämää – jotain olennaista tästä yleensä niin eläväisestä kaupungista tällä hetkellä puuttuu. Synkän koronasyksyn toivoisi siis pian jäävän taakse.

Kun katsoo vuotta taaksepäin voi kuitenkin todeta, että paljon on tehty ja saatu aikaan. Muutamia kohokohtia mainitaksemme:

  • Turusta tuli vuoden aikana ns. Lighthouse-kaupunki ison EU-rahoitteisen RESPONSE-hankkeen ansiosta. Hankkeessa kehitetään energiapositiivisia asuinalueita, ja yhteensä se tuo Turun alueen toimijoille 6,6 miljoonaa euroa. Eurooppa-toimisto oli mukana hankkeen alkuun sysääjänä.
  • Eurooppa-toimisto laatiman selvityksen mukaan Varsinais-Suomen EU-rahoitussaanto vuonna 2019 alkaneiden hankkeiden osalta oli lähes 28 miljoonaa euroa. Tulos on hyvä, mutta petrattavaa vielä riittää. 
  • Vuoden aikana pidimme Turun ja koko alueen ilmasto- ja kiertotaloustyötä esillä Brysselissä ja samalla osallistuimme aktiivisesti mm. Horisontti Eurooppa -ohjelman osaksi kaavailtujen kaupunkimission ja ilmastonmuutoksen sopeutumismission sisältöjen valmisteluun yhteistyöjärjestöjemme ERRINin ja EUROCITIESin kanssa.
  • Eurooppa-toimiston uudet nettisivut valmistuivat loppuvuodesta, ja tulosta voi käydä katsomassa www.turkueuoffice.fi -osoitteessa. Suuret kiitokset sivujen aikaansaamisesta kuuluvat tämän vuoden harjoittelijoillemme Katille ja Miljalle!

Brysselin pään ehdottomasti isoimpia juttuja ovat tänä vuonna olleet koronakriisin myötä luotu EU:n elpymispaketti sekä Green Deal -strategia ja sen alaiset lainsäädäntöhankkeet ja ehdotukset, joita olemme vuoden mittaan tiiviisti seuranneet. Myös tulevan rahoituskauden ohjelmien valmistelut ovat jatkuneet läpi vuoden, vaikka sopu EU:n monivuotisesta budjetista venyikin aivan viime metreille. Onneksi sopu löytyi, ja uusi rahoituskausi pääsee alkamaan kutakuinkin aikataulussa.

Uusi rahoituskausi on vahvasti esillä Eurooppa-toimiston ensi vuoden agendalla. Ensimmäisten EU-ohjelmien rahoitushaut ovat avautumassa näillä näkymin jo alkukeväästä. Mitä uusi rahoituskausi tuo tullessaan, minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla varsinaissuomalaisille toimijoille, milloin haut aukeavat – näihin ja moniin muihin kysymyksiin on mahdollista saada vastauksia keväällä järjestämissämme EU-rahoitusinfotilaisuuksissa, jotka on tarkoitettu alueemme toimijoille. Ensimmäinen webinaari starttaa 26.1., jolloin teemme yleiskatsauksen 2021-2027 EU-rahoituskauteen. Lue lisää tulevista infotilaisuuksistamme tästä uutiskirjeestämme ja ilmoittaudu ensimmäiseen tilaisuuteen mukaan jo nyt!

Tulevan vuoden EU-politiikan agendasta saa hyvän kuvan komission työohjelmaa tutkailemalla. Kaksoissiirtymän eli Green Dealin ja digitalisaation edistäminen ovat EU:n kärkihankkeita myös ensi vuonna. Luvassa on ns. 55-valmiuspaketin osana mm. useita päivityksiä rakennusten energiatehokkuusvaatimusten nostamisesta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin uudistamisesta aina energiaverotukseen. EU:n uuden liikennestrategian myötä luvassa on paljon liikennealoitteita. Yksi tärkeimmistä on uusi TEN-T-asetus, joka määrittelee esimerkiksi tunnin junan ja Turun sataman aseman eurooppalaisessa liikennejärjestelmässä. Töitä on siis tiedossa myös ensi vuonna.

Nyt Eurooppa-toimisto kuitenkin kiittää kaikkia kumppaneitaan yhteistyöstä tämän vuoden osalta, toivottavasti ensi vuosi sujuisi hieman normaalimmissa ja rauhallisemmissa merkeissä. Olemme lomalla 21.12.–3.1. välisen ajan – palataan siis asiaan ensi vuoden puolella!

Rauhallista joulua ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle

toivottavat Saara, Miia ja Milja

Asiasanat: