EU:n uudesta innovaatiorahastosta (EU Innovation Fund) rahoitetaan vähähiilisten teknologioiden ja merkittäviä päästöjä vähentävien ratkaisujen tuomista markkinoille. Rahaston toinen haku on tarkoitettu pienemmille alle 7,5 miljoonan euron hankkeille. Haku avautui 1.12.2020 ja päättyy 10.3.2021.

Lisätietoja:

EU:n innovaatiorahaston ensimmäinen hakukierros päättyi lokakuussa. Silloin tarjolla oli tukea isoille yli 7,5 miljoonan euron hankkeille. Joulukuussa avautuvassa toisessa haussa puolestaan tuetaan pienempiä, alle 7,5 miljoonan euron hankkeita, joissa demonstroidaan innovatiivisia ratkaisuja seuraavilla aloilla:

 • uusiutuva energia
 • energiaintensiivinen teollisuus
 • energian varastointi
 • hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi.

Ideana on tukea innovatiivisten teknologioiden ensimmäistä käyttöönottoa, joten hankkeiden tulee olla tarpeeksi kypsiä.

Hakijana voi olla yksittäinen toimija, esimerkiksi pk- tai suuryritys. Halutessaan hakija voi koota kansallisen tai kansallisen konsortion. Hanke voi keskittyä joko yrityksen oman toiminnan kehittämiseen tai se voi olla yhteishakemus potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi yritys voi hakea tukea yhdessä kaupungin kanssa julkisen rakennuksen innovatiivisten energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian ratkaisujen toteuttamiseen.

Toinen haku on yksivaiheinen. Arviointikriteereitä ovat:

 • päästöjen vähentämisen tehokkuus
 • innovaatiotaso
 • hankkeen toteutettavuus ja kypsyystaso
 • hankkeen skaalauspotentiaali
 • kustannustehokkuus.

Ohjeistusta päästöjen vähentämisen laskentametodologiaan ja -työkaluihin löytyy hakuportaalista.

Yhteensä tässä haussa rahoitusta on jaossa 100 miljoonaa euroa. Hankkeen pääomakustannukset voivat olla maksimissaan 7,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrä hanketta kohden on joustava tarpeesta riippuen, mutta voi kattaa enintään 60 prosenttia pääoma- ja toimintakustannuksista. 40 % tuesta maksetaan ennen hanketta ja 60% kolmen toimeenpano- ja raportointivuoden aikana.

Tuen lisäksi Innovation Fund voi tarjota Euroopan investointipankin kanssa teknistä avustusta hankkeiden kehittämiseen. Komissio arvioi, että noin 20 hankkeelle voitaisiin myöntää hankekehitystukea.

Haku päättyy 10. maaliskuuta ja elokuussa 2021 valitut hankkeet kutsutaan tukisopimuksien valmisteluun.

Infowebinaarien materiaalit:

 • Business Finlandin 28.1. järjestämän infowebinaarin materiaalit tulevat BF:n verkkosivujen esitysaineistoihin.
 • Euroopan komissio järjesti 19.11. infowebinaarin, jossa keskusteltiin, kuinka innovaatiorahaston tuki voi edistää pienemmissä hankkeissa uusien teknologioiden viemistä markkinoille. Webinaarin tallenteen voi katsoa täältä.

 

Asiasanat: