Euroopan komissio käynnisti Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen, jonka tavoitteena on monialaisella yhteistyöllä ja suunnittelulla edistää rakennusten ja asuinympäristön kestävyyttä, viihtyisyyttä, kohtuuhintaisuutta ja saavutettavuutta. Nyt aloitteen kehittämiseen kerätään ideoita eri tieteenaloilta mm. arkkitehdeiltä, taitelijoilta, insinööreiltä, suunnittelijoilta, tutkijoilta ja opiskelijoilta.

Uusi eurooppalainen Bauhaus tukee EU:n Green Deal -ohjelman ja viime lokakuussa julkaistun asuntojen perusparannusta koskevan Renovation wave -strategian tavoitteita. Sen keskiössä ovat mm. rakennusten kestävät energiaratkaisut, kiertotalouden mukaiset rakennusmateriaalit, viherrakentaminen sekä kohtuuhintaisuus. Aloitteen kautta halutaan tukea eri alojen yhteistyötä ja luoda uusia esteettisesti kauniita sekä ilmastoystävällisiä rakennetun ympäristön ratkaisuja.

Tammikuussa alkaneessa suunnitteluvaiheessa konseptia kehitetään kartoittamalla uusia ideoita, määrittelemällä kiireisimmät haasteet ja luomalla yhteyksiä eri osapuolten välillä. Osana suunnittelutyötä komissio aikoo myös käynnistää ensimmäisen Uusi eurooppalainen Bauhaus -palkinnon kierroksen.

Rakennus-, suunnittelu- ja taidealojen ammattilaisilla, opiskelijoilla ja kaikilla asiasta kiinnostuneilla on nyt aloitteen verkkosivustolla mahdollisuus jakaa esimerkkejä inspiroivista ratkaisuista ja ajatuksia siitä, mihin suuntaan hanketta olisi kehitettävä. Prosessiin tiiviimmin mukaan haluavat organisaatiot voivat verkkosivuilla hakea hankkeen kumppaneiksi.

Suunnitteluvaiheen jälkeen kesällä 2021 julkaistaan ehdotuspyynnöt pilottihankkeista, jotka viedään toteutusvaiheeseen vähintään viidessä eri kohteesta EU:ssa.

Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus levittää ideoita ja konsepteja uusiin hankkeisiin ja edistää alojen verkostoitumista.

Asiasanat: