Vuosittainen EU:n alue- ja kaupunkipolitiikan päätapahtuma European Week of Regions and Cities järjestetään tänä vuonna 11.-14. lokakuuta pääosin verkossa. Haku partneritapahtumien järjestäjäksi on nyt auki 26.3. asti!

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon tavoitteena on tuoda yhteen eri sidosryhmät keskustelemaan alueiden ja kuntien haasteista ja ratkaisuista, jakamaan tietoa sekä verkostoitumaan. Tapahtumaa koordinoivat Euroopan komission aluepolitiikan pääosasto ja alueiden komitea.

Tämän vuoden teemaviikon sloganina on ”Together for Recovery” ja tapahtumat keskittyvät neljän teeman ympärille:

  • vihreä siirtymä
  • koheesio
  • digitaalinen siirtymä
  • kansalaisten osallistaminen

Lisäksi Euroopan raideliikenteen teemavuoden toivotaan näkyvän tapahtumissa.

Partneritapahtumat järjestetään webinaareina 11.-14.10.2021 välisenä aikana. Järjestäjäksi voi hakea mm. paikallis- ja alueviranomaiset, kuntien ja alueiden verkostot, kansalaisorganisaatiot ja rahoituslaitokset.

Järjestäjäksi voi hakea vain yhteen tapahtumaan, ja etusijalla on vähintään kahden toimijan yhdessä järjestämät tilaisuudet. Alueet ja kunnat voivat myös järjestää nk. regional partnership -tilaisuuden 4-8 alueen tai kunnan kanssa. Kumppaneita voi hakea partner search -työkalun avulla.

Tapahtumat voivat olla työpajoja (90 min.), infowebinaareja (60 min.), EURegionsTalks-esityksiä (30 min.) tai osallistavia world café -tyyppisiä keskustelutilaisuuksia (90 min.).

Hakuaikaa partneritapahtuman järjestäjäksi on 26.3. asti. Valintatuloksista ilmoitetaan toukokuun puoleen väliin mennessä.

 

Asiasanat: