Osana EU:n koheesiopolitiikkaa vuosille 2021-2027 perustetaan uusi eurooppalainen kaupunkialoite (European Urban Initiative, EUI), jonka tavoitteena on vahvistaa ja tuoda yhteen eri kaupunkipolitiikan instrumentteja. Pia Laurila komission aluepolitiikan pääosastolta kertoi uuden aloitteen valmistelusta 17.2. järjestetyssä Urban Development Network -verkoston webinaarissa.

Lisätietoja:

 

”Future UIA. What comes next as a new model for innovative actions under the European Urban Initiative” -webinaarin 17.2. esitysmateriaalit

Eurooppalainen kaupunkialoite tukee EU:n kaupunkiagendan ja EU-tason kaupunkipolitiikkaa linjaavan uuden Leipzigin peruskirjan tavoitteita. Aloite tuo yhteen koheesiopolitiikan alaiset kaupunkien tuki-instrumentit mm. edellisen rahoituskauden Urban Innovative Actions (UIA) - ja URBACT-ohjelmat.

Toimiin on varattu 400 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kaupunkialoite perustuu kolmeen pilariin:

  1. Innovatiivisten toimien tukeminen: jatkoa UIA-rahoitukselle + uutuutena ”transfer mechanism” tulosten levittämiseksi muihin kaupunkeihin
  2. Kaupunkien kehittämisvalmiuksien parantaminen: jatkoa URBACT-ohjelmalle ja UDN-verkoston toimille (kuten peer-to-peer learning)
  3. Tiedon levittäminen ja toimintapolitiikkojen kehittäminen: kansalliset yhteyspisteet, tiedonjakoalusta ja tapahtumat (kuten Cities Forum ja Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko)

UIA-ohjelman haasteena on ollut se, miten hankkeissa kehitetyt hyvät ratkaisut saataisiin paremmin replikoitua ja skaalattua muihin kaupunkeihin.  Uuden kaupunkialoitteen kautta pyritäänkin lisäämään tukea tiedonjakoon, kehittämisvalmiuksien parantamis- ja replikointitoimiin sekä vahvistamaan eri ohjelmien synergioita. Esimerkiksi URBACT-ohjelmassa pilotoitavilla ”transfer mechanism” -hankkeilla pyritään levittämään UIA:n tuloksia URBACT-ohjelman menetelmillä. Tavoitteena on myös saada mukaan enemmän erityisesti pieniä ja keskisuuria kaupunkeja. Komission sisäinen työryhmä koordinoi kaupunkialoitteen synergioita Horisontti Eurooppa -ohjelmaan valmisteltavan ”100 ilmastoneutraalia vuoteen 2030 mennessä” -mission ja muiden relevanttien ohjelmien kanssa.

Seuravaksi komissio kilpailuttaa kaupunkialoitetta hallinnoivan sihteeristön. Eurooppalainen kaupunkialoite lanseerataan vuoden 2022 alussa ja ensimmäiset rahoitushaut avautuvat vuoden 2022 aikana.

Asiasanat: