Innovatiiviset ruokaketjut ovat Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian yksi painopisteistä. 11.2. järjestetyssä ”Innovatiiviset ruokaketjut - NYT” -webinaarissa esiteltiin Varsinais-Suomen ruokaketjujen innovatiivisen kehittämisen kuusi teemaa ja keskusteltiin kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Älykäs erikoistuminen Varsinais-Suomessa

Innovatiiviset ruokaketjut

”Innovatiiviset ruokaketjut – NYT!” -webinaarin tiivistelmä ja esitysmateriaalit

Älykäs erikoistuminen on Euroopan komission lanseeraama konsepti, jonka mukaan jokainen alue määrittelee itse omat innovaatio- ja kasvualansa. Tarkoituksena on vahvistaa alueen kilpailukykyä ja tukea alueiden välisten arvoketjujen syntymistä. Älykkään erikoistumisen strategian laatiminen on edellytys aluekehitysrahojen saamiseksi alueelle. Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen kärjiksi on tunnistettu 1) sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, 2) lääke- ja terveysteknologia ja 3) innovatiiviset ruokaketjut.

Ruokaketjuilla on Varsinais-Suomelle tärkeä aluetaloudellinen rooli. Sektori työllistää n. 16 000 ihmistä, ja alueella sijaitsee lukumäärällisesti eniten Suomen jalostavista elintarvikeyrityksistä (n. 11 % yrityksistä). Ruokaketjujen toimintatapojen kehittäminen on merkittävässä osassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Varsinais-Suomessa on jo nykyisellään paljon osaamista ja koulutusta alkutuotannosta kulutustottumusten ymmärtämiseen, mutta eri toimijoiden yhteistyötä on syytä vahvistaa ja syventää.

FoodTech Platform Finland on vuoden aikana tukenut Varsinais-Suomen ruokajärjestelmään kuuluvien toimijoiden tunnistamista ja verkostoitumista sekä alueen vahvuusalueiden määrittelemistä. Mukana työssä ovat Turun yliopisto, Raseko, Valonia, Varsinais-Suomen liitto, Yrityssalo Oy, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Varsinais-Suomen ruokaketjujen innovatiiviseen kehittämiseen on tunnistettu kuusi teemaa, joista jokaiselle on valittu yksi yhteyshenkilö:

  1. Kiertotalousratkaisut, Riikka Leskinen (Valonia)
  2. Uudet, ilmastokestävät viljelykasvit, Marjo Keskitalo (Luke)
  3. Mittaaminen & datan hyödyntäminen, Laura Forsman (Turun yliopisto) & Hilkka Halla (Yrityssalo)
  4. Lyhyet ketjut, alustatalous ja uudet liiketoiminta-mallit, Johanna Mattila (Brahea-keskus, Turun yliopisto)
  5. Kalatalous, Maria Saarinen (Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä)
  6. Ruoka-matkailu & ravintolat, Sari Lintula (Turku Business Region)

Eurooppa-toimisto puolestaan tukee teemojen kehittämistä kartoittamalla ja välittämällä tietoa kansainvälisen yhteistyön ja EU-rahoituksen mahdollisuuksista. Varsinais-Suomi liittyi vuoden 2021 alussa ERIAFF-verkostoon (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), jonka tarjoamien yhteistyömahdollisuuksien kautta toivotaan syntyvän EU-hankkeita ja tiiviimpää tiedonvaihtoa muiden alueiden kanssa.

Lue lisää ”Innovatiiviset ruokaketjut – NYT!” -webinaarin sisällöstä ja tutustu esitysmateriaaleihin täältä.

Asiasanat: