Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistossa on haettavana kaksi viestintäharjoittelijan paikkaa opintojen loppuvaiheessa olevalle tai vastavalmistuneelle Turun alueen korkeakoulun opiskelijalle – yksi paikka syksylle 2021 ja toinen keväälle 2022.

Hae harjoittelupaikkaa Kuntarekryssä:

Täytä hakemus

Lue aiempien harjoittelijoiden kokemuksista täältä.

Syksyn harjoittelu ajoittuu 1.9.2021 - 25.2.2022 jaksolle ja kevään harjoittelu 14.2. -15.7.2022 jaksolle. Merkitsethän hakemukseesi, kumpaan haet ensisijaisesti. Vallitsevan koronatilanteen takia harjoittelu voidaan tarvittaessa toteuttaa etätyönä Suomesta käsin.

Eurooppa-toimisto seuraa Turun ja Varsinais-Suomen kannalta keskeisiä EU-politiikan aloja ja välittää niistä tietoa taustatahoille. Toimiston tehtäviin kuuluvat myös taustatahojen edunvalvonta ja kantojen välittäminen EU:n toimielimille ja muille toimijoille. Lisäksi vastaamme erilaisiin toimeksiantoihin. Tarjoamme harjoittelijalle näköalapaikan EU-toimintaympäristöön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä mahdollisuuden vahvistaa kansainvälisiä työelämävalmiuksia.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluvat mm.

 • EU-politiikan ja EU-rahoitusohjelmien sekä median seuranta- ja raportointitehtävät
 • toimiston eri viestintäkanavien (uutiskirje, nettisivut, Twitter) päivittäminen ja kehittäminen
 • uutiskirjeen laatiminen
 • tilaisuuksiin osallistuminen ja niistä raportointi
 • toimiston webinaarien järjestäminen
 • toimiston hallinnolliset tehtävät
 • muut yhdessä sovittavat tehtävät.

Harjoittelijalta odotamme

 • hyvää EU-tietämystä sekä kiinnostusta EU:n eri politiikka-aloja kohtaan
 • erinomaisia suomen kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja
 • viestintään liittyvät opinnot ja aikaisempi alan työkokemus katsotaan eduksi
 • monipuolista kielitaitoa (englanti erinomainen, muu kielitaito eduksi)
 • MS Office -ohjelmien hallintaa, kuvankäsittelytaitoja (esim. Canva) sekä verkkosivujen päivitystaitoja
 • kiinnostusta kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen (aiempi opiskelu tai työskentely ulkomailla katsotaan eduksi)
 • hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja
 • valmiuksia sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn
 • oma-aloitteista ja innostunutta työotetta sekä halua oman osaamisen kehittämiseen.

Tehtävästä maksetaan palkkaa noin 1650 € / kk, minkä lisäksi harjoittelija voi hakea Erasmus-tukea. Hakijalla ei tarvitse olla tiedekunnan apurahaa.

Eurooppa-toimisto vastaa lisäkysymyksiin harjoitteluun liittyen: european.office@turku.fi

Hakemukset tulee jättää ke 21.4. klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta. Valinnat pyritään tekemään toukokuun alkuun mennessä.

Asiasanat: