Komissio hyväksyi 25.3. uuden rahoituskauden ensimmäisen Erasmus+-työohjelman, josta on yhteensä jaossa 26,6 miljardia euroa. Ensimmäiset hankehaut ovat nyt auki!

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan tälläkin rahoituskaudella nuorten, opiskelijoiden ja aikuisten mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Alkavalla rahoituskaudella temaattisina painotuksina ovat inklusiivisuus, vihreä kehitys ja digitalisaatio. Osallistumismahdollisuuksia halutaan tarjota yhä useammalle muun muassa uusien pienimuotoisten ja lyhytkestoisten hankkeiden kautta ja tarjoamalla erityistä tukea niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua. Osallistujien ympäristötietoutta ja sitoutumista kestävään kehitykseen pyritään edistämään hankkeiden kautta ja liikkuvuushankkeissa pyritään suosimaan vähähiilisiä matkustuskeinoja. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään hankkeissa enemmän, virtuaalinen oppiminen tuodaan täydentämään ulkomaan jaksoja ja digitaalista osaamista ja ymmärrystä pyritään edistämään perusosaamisesta huippuosaamiseen.

Uusina toimintoina ovat muun muassa edellisen rahoituskauden lopulla pilotoidut ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt, eurooppalaiset yliopistot, DiscoverEU-matkasetelit 18-vuotiaille sekä opettajankoulutuksen kansainvälistä yhteistyötä edistävä Erasmus+ Teachers’ Academies -toiminto ja urheiluhenkilöstön liikkuvuustoiminto.

Hakujen aikataulut

Ensimmäisen työohjelman haut päättyvät touko-syyskuussa. Osa hankerahoituksesta haetaan kansallisesti Opetushallituksesta ja osa suoraa Brysselistä Euroopan komission koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto EACEA:sta.

Opetushallituksesta haettavat:

  • Oppimiseen liittyvä liikkuvuus (KA1) - DL 11.5.2021
  • Kumppanuushankkeet ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet (KA2) – DL 20.5.2021

Komissiosta haettavat:

  • Erasmus+ Sport – DL 20.5.2021
  • Erasmus Mundus – DL 26.5.2021
  • Jean Monnet –toimet ja verkostot – DL 2.6.2021
  • Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt – DL 7.9.2021
  • Innovaatioyhteenliittymät – DL 7.9.2021
  • Erasmus+ Teacher Academies – DL 7.9.2021

Haut korkeakoulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeille ja eurooppalaisille yliopistoille avautuvat vasta vuonna 2022.

Kaikkien hakujen aikataulut löytyvät hakukuulutuksesta. Lisätietoja hauista päivitetään Opetushallituksen sivuille sekä komission Funding & Tenders -portaaliin.

Opetushallitus järjestää huhtikuussa Erasmus+ -hakuinfowebinaareja. Kaikki tapahtumat löytyvät OPH:n verkkosivujen tapahtumakalenterista.

Asiasanat: