Maaliskuussa tapahtui paljon liikenneasioiden tiimoilta. Hyvä uutinen oli se, että pitkään jatkuneet neuvottelut Verkkojen Eurooppa -välineestä saatiin vihdoin päätökseen, ja ensimmäiset rahoitushaut avautuvat näillä näkymin kesällä. EU:n rautateiden teemavuosi lanseerattiin loppukuusta. TEN-T-uudistusta valmistellaan parasta aikaa, ja uusi asetusehdotus julkaistaan lokakuussa.

Trilogi-neuvotteluissa päästiin 11.3. vihdoin sopuun Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (ns. CEF2), jolla rahoitetaan mm. liikenneinfrastruktuurihankkeita. Ottaen huomioon, että 2014-2020 kaudella CEF1- liikenneohjelman varoista 75 % käytettiin rautatiehankkeisiin, vähintään saman voidaan uumoilla tapahtuvan myös tulevalla CEF2-kaudella.

Neuvottelutulos on hyvä tunnin junan kannalta. Turun ja Helsingin välinen rataosuus on jatkossakin CEF2-liikenneohjelman piirissä ja se on keskeinen osa eurooppalaista Skandinavia–Välimeri-liikennekäytävää. Ensimmäisten hakujen odotetaan avautuvan vielä kesäkuussa, mutta haut saattavat siirtyä kesälomien jälkeiseen aikaan. Joka tapauksessa tavoitteena on, että tunnin junan osalta voitaisiin hakea mahdollisimman pian rahoitusta Turun ratapihan ja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamiseen, kuten Turun seudun MAL-sopimuksessa on linjattu. Hyvä uutinen oli sekin, että LVM ilmoitti 11.3. hakeneensa CEF1-ohjelmakauden viimeisestä hausta näiden kohteiden rakentamissuunnitelmiin rahoitusta. Tunnin juna edistyy pienin, mutta vakain askelin!

CEF2-liikenneohjelmasta on luvassa rahoitusta myös vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamiseen, tosin ns. blending-hakujen kautta, joissa mukana tulee olla myös lainapohjaista rahoitusta. Tätä rahoitusta voitaisiin käyttää esimerkiksi sähköbussien latausinfrastruktuurin laajentamiseen. Lisäksi sujuvat liikenneyhteydet satamaan sekä merten moottoritie -hankkeet ovat CEF2-liikenneohjelman keskiössä.

Maaliskuun lopussa lanseerattiin myös EU:n rautateiden teemavuosi. Teemavuosi tulee näkymään erilaisina tapahtumina ympäri Eurooppaa ja se on yksi Euroopan alueiden ja kaupunkien viikon teemoista. Komission tavoitteena on mm. vauhdittaa kaupunkien välisiä nopeita junayhteyksiä sekä pitkänmatkan ja rajat ylittävien yhteyksien matkustajaliikennettä. Komissio haluaa, että nopeiden junayhteyksien määrä tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä ja kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Samoin se haluaa siirtää rahtikuljetuksia entistä enemmän raiteille. Tavoitteita vauhdittaakseen komissio tulee antamaan myöhemmin tänä vuonna esityksiä näiden tiimoilta.

Lokakuussa komissio tulee lisäksi antamaan eurooppalaisia liikenneverkkoja koskevan päivitetyn TEN-T-ehdotuksen. Suuria mullistuksia ei ole odotettavissa, lähinnä asetusta tullaan päivittämään nykyteknologian kanssa paremmin yhteensopivaksi. Myös kaupunkien solmukohtiin sekä merten moottoriteihin tullaan panostamaan entistä enemmän. Kaupunkien solmukohtien kohdalla kyse on siitä, miten paikallinen ja alueellinen liikenne voidaan entistä paremmin yhdistää pitkänmatkan liikenteeseen ja miten ns. viimeisen mailin kysymys saadaan parhaiten ratkaistua. Helpot ja toimivat liikenneyhteydet satamaan ovat tässä esimerkiksi avainasemassa. Merten moottoriteiden osalta ilmassa on vielä kysymysmerkkejä, mutta komissio halunnee panostaa entistä enemmän lyhyen matkan meriliikenteeseen. Komission julkinen kuuleminen TEN-T-asetuksen vaikutustenarvioinnista on auki 5.5. asti – vastata voit täältä.

Asiasanat: