Varsinais-Suomi liittyi vuoden 2021 alussa ERIAFF-verkostoon (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), jonka tarjoamien yhteistyömahdollisuuksien kautta toivotaan syntyvän kansainvälisiä hankkeita ja verkostoitumismahdollisuuksia muiden Euroopan alueiden kanssa innovatiivisten ruokaketjujen kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto:
european.office@turku.fi

Varsinais-Suomen ruokajärjestelmän kehittäjät -verkosto:

  • Riikka Leskinen, Toimialapäällikkö, Valonia, riikka.leskinen[at]valonia.fi
  • Johanna Mattila, Projektipäällikkö, Turun yliopiston Brahea-keskus  johanna.mattila[at]turku.fi

ERIAFF keskittyy nimensä mukaisesti innovaatioiden edistämiseen maatalouden, elintarviketuotannon ja metsätalouden aloilla. Verkostossa on mukana noin 50 jäsenaluetta ja sitä vetää Toscanan alueen EU-toimisto. ERIAFFin alla toimii tällä hetkellä yhdeksän työryhmää, joiden painopisteet ja tavoitteet on määritelty alueiden tarpeiden mukaan. Kaikki työryhmät ovat avoimia uusille jäsenille.

Varsinais-Suomi perustamassa uutta Kasviperäiset proteiinit -työryhmää

Varsinais-Suomi on ollut Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston johdolla perustamassa uutta Kasviperäiset proteiinit (plant-based proteins) -työryhmää. Muita perustajajäseniä ovat Pays de la Loire, Etelä-Ruotsi, Keski-Norja ja Extremadura. Työryhmän tavoitteena on välittää tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista sekä tukea alueiden toimijoita hankekehittämisessä. Varsinais-Suomesta valmisteluryhmässä on aktiivisesti mukana Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoita.

Työryhmätoiminnan lisäksi ERIAFF välittää tietoa teemoihin liittyvistä EU-tapahtumista ja verkostoitumismahdollisuuksista sekä järjestää vuosittaisen seminaarin jollain jäsenalueella. Tämän vuoden seminaari järjestetään syksyllä digitaalisena.

Varsinais-Suomessa on vahvaa osaamista ruokaketjun eri vaiheissa – alkutuotannossa, tuotekehityksessä, jalostamisessa, hyödyntämisessä, markkinoinnissa, kiertotaloudessa, ruokakasvatuksessa sekä ilmastovaikutusten, sosiaalisten vaikutusten ja kulutustottumusten ymmärtämisessä. Innovatiiviset ruokaketjut onkin tunnistettu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian yhdeksi painopisteeksi ja tähän liittyvää yhteistyötä tehdään maakunnassa aktiivisesti. ERIAFF-yhteistyön kautta pyritään vahvistamaan maakunnan profiloitumista sekä tukemaan alueen toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja hankerahoitusmahdollisuuksia.

Lue lisää ruokateeman kehittämisestä Varsinais-Suomessa Eurooppa-toimiston uutisesta (23.2.2021) ja Varsinais-Suomen liiton Kumppanuusfoorumin sivuilta.

Asiasanat: