Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaisfoorumin digitaalinen alusta avattiin 19.4.2021. Alustan kautta EU-kansalaiset voivat keskustella ajatuksistaan ja toiveistaan liittyen Euroopan tulevaisuuteen ja siten vaikuttaa unionin päätöksentekoon.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uudenlainen osallistavan demokratian hanke. Konferenssin tavoitteena on antaa eurooppalaisille paremmat mahdollisuudet kertoa, mitä he odottavat Euroopan unionilta. Nämä näkemykset antavat EU:lle suuntaa ja ohjaavat tulevaa päätöksentekoa. Tulevaisuuskonferenssin puheenjohtajat ovat sitoutuneet jatkotoimenpiteiden toteuttamiseen konferenssin tulosten perusteella.

Digitaalisen kansalaisfoorumin tarkoituksena on mahdollistaa kaikkien EU-kansalaisten osallistuminen heitä kiinnostaviin keskusteluihin. Foorumiin voi osallistua kaikilla 24 EU:n virallisella kielellä, ja automaattisen käännöstyökalun avulla osallistujat voivat käyttää myös virallisia kansallisia kieliä. Konferenssiin liittyviä tapahtumia voi etsiä interaktiivisen kartan avulla ja niihin voi ilmoittautua verkossa. Tapahtumien järjestäjille on luotu työkalupakki, josta on apua tapahtumien järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa.

Foorumin tavoitteena on, että mahdollisimman monet ihmiset kaikilta elämänaloilta osallistuisivat sen kautta Euroopan tulevaisuuden muovaamiseen. Online-formaatin toivotaan kiinnostavan myös yleisöä, joka ei aktiivisesti seuraa eurooppalaista politiikkaa. Konferenssin tärkeä periaate on läpinäkyvyys, ja siksi kaikki foorumilla esitettävät näkemykset ja tapahtumien tulokset analysoidaan ja julkaistaan konferenssin kuluessa. Konferenssin osallistujien odotetaan sitoutuvan konferenssin peruskirjaan, jossa kehotetaan kunnioittamaan eurooppalaisia arvoja ja toimimaan kunnioittavasti muita kohtaan.

Foorumin osallistujat voivat keskustella ja ehdottaa uusia ideoita liittyen seuraaviin aiheisiin:

 • ilmastonmuutos ja ympäristö
 • terveys
 • vahvempi ja oikeudenmukaisempi talous
 • sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys
 • EU:n rooli maailmassa
 • arvot ja oikeudet
 • oikeusvaltioperiaate ja turvallisuus
 • digitaalinen muutossiirtymä
 • eurooppalainen demokratia
 • muuttoliike
 • koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu

Näiden aiheiden lisäksi on käytössä muut aiheet -laatikko, jossa voi esittää ajatuksia monialaisista ja yksittäisistä muista aiheista.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi käynnistyy virallisesti Eurooppa-päivänä 9.5.2021, mutta kansalaiset voivat käydä keskustelua digitaalisella alustalla jo nyt. Digitaalisen alustan lisäksi tulevaisuuskonferenssiin kuuluu ympäri Eurooppaa ja verkossa järjestettäviä tapahtumia, eurooppalaisia kansalaispaneeleja ja täysistuntoja. Tulevaisuuskonferenssi kestää vuoden 2022 kevääseen asti. Konferenssin tuloksista tehdään päätösraportti, joka esitellään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission puheenjohtajille.

Asiasanat: