Uusi eurooppalainen Bauhaus on aloite, joka tuo Euroopan vihreän kehityksen ohjelman osaksi eurooppalaisten elinympäristöä. Bauhaus-palkinnoilla annetaan tunnustusta yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja kestävää elämäntapaa edistäville ratkaisuille ja projekteille. Hae mukaan 31.5.2021 mennessä!

Bauhaus-aloitteen tavoitteena on tuoda eri alojen asiantuntijat yhteen suunnittelemaan, miten tulevaisuuden asuinrakentamisesta tehdään edullisempaa ja esteettömämpää, ideoida kestävämpää elämäntapaa, parantaa ihmisten elämänlaatua ja tarjota taloudellista tukea innovatiivisille ideoille ja tuotteille. Ensimmäinen Bauhaus -konferenssi järjestettiin 22.-23.4.2021. Euroopan komission järjestämässä  konferenssissa esiteltiin aloitteen visiota ja aikataulua sekä julkaistiin ensimmäinen Bauhaus-palkintokilpailu. Voit katsoa tapahtuman tallenteen täältä.

Bauhaus-palkintoja myönnetään saavutuksille ja konsepteille, jotka osoittavat miten kauniita, kestäviä ja inklusiivisia paikkoja on jo olemassa alueillamme, yhteisöissämme ja käytännöissämme. Lisäksi palkinnoilla halutaan rohkaista nuorta sukupolvea kehittämään uusia ideoita. Palkintoja jaetaan 10 eri kategoriassa:

 1. Techniques, materials and processes for construction and design -kategoriassa palkitaan rakennetun ympäristön ratkaisuja, joilla torjutaan ilmastonmuutosta, suojellaan ympäristöä ja tehdään tiloista edullisempia ja inklusiivisempia.
 2. Buildings renovated in a spirit of circularity -kategoriassa etsitään esimerkkejä rakennusratkaisuista, joissa on hyödynnetty kierrätettyjä materiaaleja ja uusiokäyttöä.
 3. Solutions for the co-evolution of built environment and nature -kategoriassa palkitaan rakennetun ympäristön ratkaisuja, joilla suojellaan luontoa ja biodiversiteettiä huomioiden kulttuuriset ja sosiaaliset tarpeet.
 4. Regenerated urban and rural spaces -kategoriaan kuuluvat esimerkit tilojen uudistumisesta, jossa on yhdistetty kestävä kehitys, estetiikka ja sosiaalinen inkluusio, ja joka on toteutettu kansalaisten ja sidosryhmien laajalla osallistamisella.
 5. Products and life style -kategoriassa palkitaan tuotteita, jotka edistävät kestävää, kiinnostavaa ja inklusiivista elämäntyyliä.
 6. Preserved and transformed cultural heritage -kategoriassa etsitään toimivia esimerkkejä kulttuuriperinnön hyödyntämisestä kestävän kehityksen, kauneuden ja inklusiivisuuden edistämiseksi.
 7. Reinvented places to meet and share -kategoriassa palkitaan inspiroivia esimerkkejä tilojen käytöstä yhteisöjen muodostamiseen ja vahvistamiseen.
 8. Mobilisation of culture, arts and communities -kategoriassa etsitään esimerkkejä, jotka osoittavat taiteiden ja kulttuurin merkityksen kestävien yhteisöjen rakentamisessa.
 9. Modular, adaptable and mobile living solutions -kategoriaan kuuluvat kauniit ja kestävän kehityksen mukaiset asumisratkaisut, joilla vastataan tilapäisen asumisen tarpeisiin.   
 10. Interdisciplinary education models -kategoriassa etsitään opetusmenetelmiä ja -malleja, joissa on sisällytetty kestävän kehityksen, inkluusion ja kauneuden arvot osaksi opetussuunnitelmaa ja oppimisprosessia.

Jokaisessa kategoriassa on kaksi kilpailusarjaa:

 • New European Bauhaus Awards jo valmistuneille projekteille
 • New European Bauhaus Rising Stars konsepteille tai ideoille, joiden tekijät ovat alle 30-vuotiaita nuoria lahjakkuuksia.

New European Bauhaus Awards -kilpailusarjan voittajat jokaisessa kategoriassa saavat 30 000 € arvoisen rahapalkinnon ja viestintäpaketin. New European Bauhaus Rising Stars -voittajat saavat 15 000 € arvoisen rahapalkinnon ja viestintäpaketin. Kilpailuun voivat osallistua Bauhaus-aloitetta edustavat henkilöt ja organisaatiot. Haku on auki 31.5.2021 asti New European Bauhaus Prizes -alustalla.

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteella on kolme vaihetta: yhteissuunnittelu, toteuttaminen ja tulosten levittäminen.

 1. Yhteissuunnitteluvaiheessa kerätään yhteen konkreettisia esimerkkejä, joissa Bauhaus-aloitteen periaatteet tulevat esille. Bauhaus-palkintokilpailu on osa parhaillaan käynnissä olevaa yhteissuunnitteluvaihetta, joka kestää kesään 2021 saakka.
 2. Syyskuusta 2021 alkaa toteuttamisvaihe, jonka aikana suunnitellaan ja toteutetaan pilottiprojekteja. Projekteja seurataan tiiviisti, jotta näistä ensimmäisistä kokeiluista saadut kokemukset voidaan jakaa.
 3. Tulosten levittämisvaiheessa pyritään siihen, että pilottivaiheessa kehitetyt hyvät ideat leviävät kaikkialle Eurooppaan ja sen ulkopuolelle.
Asiasanat: