Varsinaissuomalaiset toimijat ovat saaneet elokuun 2020 jälkeen EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta 17 uuteen hankkeeseen ja 16 eri toimijalle. Tiedot perustuvat Business Finlandin julkaisemiin tilastoihin.

Isoin potti, yhteensä 3 miljoonaa euroa saatiin RESPONSE-hankkeeseen, jossa kehitetään älykkäitä ja hiilineutraaleita energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja Turun ylioppilaskylän alueella. Hankkeessa mukana Varsinais-Suomesta ovat Turun kaupunki, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Turku Energia, Turku City Data, Turun ammattikorkeakoulu sekä  innovatiiviset puhtaan energiateknologian yritykset Solar Finland Oy ja Elcon Solutions.

Lisäksi rahoitusta saatiin muun muassa useisiin lääke- ja terveysteknologia-alan hankkeisiin sekä akku- ja energiateknologiahankkeisiin.

Kaikki uudet hankkeet:

 • RESPONSE: Turun kaupunki, 892 125 €; Turun ammattikorkeakoulu, 839 419 €; Turku Energia, Oy 281 488 €, Turun ylioppilaskyläsäätiö 412 700 €; Turku City Data Oy, 249 900 €; Solar Finland Oy 211 050 €; Elcon Solutions Oy, 133 009 €
 • Bi3BoostFlowBat: Turun yliopisto, 1 499 880 €
 • FindingPheno: Turun yliopisto, 716 133 €
 • SERPENTINE: Turun yliopisto, 405 984 €
 • JITSUVAX: Turun yliopisto, 358 046 €
 • BIGPICTURE: Turun yliopisto, 0   (third party)
 • Tumor-LN-oC: Åbo Akademi, 597 865 €
 • EUCOMMEET: Åbo Akademi, 247 333 €
 • TIGON: Turun ammattikorkeakoulu, 225 225 €
 • DECIDER: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 1 098 750 €
 • DYNASAT: Fairspectrum Oy, 352 825,00 €
 • 5GRAIL: Teleste Oyj, 103 783 €
 • MAGIF: Faron Pharmaceuticals Oy, 2 500 000 €
 • MISEL: Kovilta Oy, 990 000,00 €
 • AICCELERATE: Evondos Oy, 763 000 €
 • PrecisionTox: Misvik Biology Oy, 919 019 €
 • HARMLESS: Miskvik Biology Oy, 478 626 €

Varsinaissuomalaiset toimijat ovat ohjelmakauden 2014-2020 aikana saaneet hankkeisiinsa yhteensä lähes 88,3 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -rahoitusta. Rahoitettuja hankkeita on yhteensä 183 ja osallistujina 61 eri toimijaa.

Kokonaissummasta korkeakoulut ovat saaneet 41,2 milj. €, yritykset 39,3 milj. €, julkiset organisaatiot 7,3 milj. € ja yhdistykset/säätiöt 0,5 milj. €.

 

Yhteenveto varsinaissuomalaisten toimijoiden Horisontti 2020 -menestyksestä:

106 korkeakoulujen osallistumista (n. 41,2 milj. €), josta

 • 77 x Turun yliopisto 31,6 milj.
 • 20 x Åbo Akademi 6,2 milj. €
 • 9 x Turun ammattikorkeakoulu 3,4 milj. €

94 yritysten, yhtiöiden ja yhdistysten osallistumista (n. 39,8 milj. €), josta

 • 11 x Metgen Oy 12,8 milj. €

12 julkisen organisaation osallistumista (n. 7,3 milj. €), josta

 • 5 x Turun kaupunki 4,6 milj. €
 • 6 x Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2,4 milj. €
 • 1 x Varsinais-Suomen liitto 0,2 milj. €

Eniten rahoitusta ja hankkeita varsinaissuomalaisista toimijoista on saanut Turun yliopisto yhteensä yli 31,6 miljoonan euron potillaan. Turun yliopisto sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa seitsemänneksi eniten Horisontti-rahoitusta saaneesta organisaatiosta ja kymmenenneksi eniten yhteishankkeista rahoitusta saaneista organisaatoista.

Eniten rahoitusta saaneet organisaatiot ja niiden osuus Suomeen varmistuneesta H2020-rahoituksesta:

Eniten yhteishankkeista rahoitusta saaneet organisaatiot ja niiden osuus Suomeen yhteishankkeista saadusta H2020- rahoituksesta:

Lähes puolet Varsinais-Suomen Horisontti 2020 -rahoituksesta on tullut puiteohjelman Yhteiskunnalliset haasteet pilarista (III-pilari):

 

Koko Suomeen on näin uuden rahoituskauden kynnyksellä saatu kokonaisuudessaan Horisontti 2020-ohjelmasta (2014-2020) 1,4 miljardia euroa, mikä on yli Suomen miljardin euron kokonaistavoitteesta. Tästä Varsinais-Suomen osuus on noin 6,2 %. Varsinais-Suomi on maakunnallisessa vertailussa tällä hetkellä kolmantena Uudenmaan ja Pirkanmaan jälkeen.

HUOM! Luvut ovat suuntaa antavia, sillä osaa hankebudjeteista on muutettu rahoituspäätöksen jälkeen.

Asiasanat: