Luova Eurooppa uuden ohjelmakauden ensimmäiset rahoitushaut avautuivat 8.6.2021. Kulttuurin alaohjelman rahoitushaussa jaetaan lähes 126 miljoonaa euroa kulttuuri- ja luovien alojen eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Lisätietoja:                    

Eurooppa-toimiston rahoitussivut

Funding & Tenders -portaali

Luova Eurooppa -ohjelman työohjelma 2021

Edellisellä ohjelmakaudella tuettujen toimien lisäksi ohjelmasta rahoitetaan nyt myös hyvin pieniä hankkeita, ja tietyille sektoreille on luvassa kohdennetumpaa rahoitusta. Kulttuurin alaohjelman rahoitusta haetaan Euroopan komission koulutus- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto EACEA:sta ja hakemus lähetetään Funding & Tender -portaalin kautta. Kesäkuussa aukesi useita rahoitushakuja, joista muutama on esitelty alla. Tutustu kaikkiin avoimiin rahoitushakuihin täällä.

Eurooppalaiset verkostot

Tuetut hankkeet kokoavat yhteen laaja-alaisia kulttuuri- ja luovan alan organisaatioita ja toimijoita ympäri Eurooppaa. Hankkeissa tuetaan osaamisen vahvistamista, kulttuuriin osallistumista ja yleisötyötä, alan kansainvälisiä valmiuksia, kestävää kehitystä ja uuden teknologian hyödyntämistä.

Budjetti: 27 miljoonaa euroa
Hakuaika päättyy 26.8.2021.

Eurooppalaiset kulttuuritoimijat

Tuetut hankkeet keskittyvät nuorten ja lahjakkaiden taiteilijoiden koulutukseen, ammatillisuuden kehittämiseen ja esiintymismahdollisuuksien tarjoamiseen.

Budjetti: 5,4 miljoonaa euroa
Hakuaika päättyy 26.8.2021.

Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet

Tuetut hankkeet keskittyvät yhteistyöhön ja innovaatioihin taiteen alalla. Teemoja voivat olla esimerkiksi yleisön osallistaminen, sosiaalinen koheesio, digitalisaatio, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa tukevat hankkeet sekä sektorikohtaiset haasteet kirjallisuuden, musiikin, arkkitehtuurin ja kulttuuriperinnön aloilla. Hakijat voivat valita hakukuulutuksista pienen, keskikokoisen tai suuren mittakaavan projektin riippuen konsortionsa koosta.

Budjetti: 60 miljoonaa euroa
Hakuaika päättyy 7.9.2021.

Kirjallisuuden käännös- ja levityshankkeet

Tuetut hankkeet ovat kirjallisuuden kääntämiseen ja levittämiseen tähtääviä toimia. Organisaatiot voivat hakea rahoitusta yksin, tai osana vähintään kahden organisaation konsortiota. Hakijat voivat hakea rahoitusta pienille, keskikokoisille ja suurille käännöshankkeille, joiden enimmäisrahoitus riippuu käännettävien kirjojen määrästä.

Budjetti: 5 miljoonaa euroa
Hakuaika päättyy 30.9.2021

Infowebinaareja 29.6.-2.7.

Opetushallitus järjestää kesä-heinäkuun vaihteessa infowebinaarien sarjan kaikille ohjelmasta kiinnostuneille ja hakemusta valmisteleville:

  • Hakuprosessi I: Funding and Tenders -portaali ja hakumateriaalit 29.6. klo 14-15
  • Hakuprosessi II: Budjettisuunnittelu ja budjettilomake 30.6. klo 14-15
  • Kyselytunti hakemusta valmisteleville I 1.7. klo 14-15
  • Kyselytunti hakemusta valmisteleville II 2.7. klo 10-11

Lue lisää ja ilmoittaudu webinaareihin täältä!

Asiasanat: