Eurooppa-toimisto järjestää Turun Eurooppa-foorumissa 27.8. keskustelun kaupungin lähiöiden kehittämisestä. ”New European Bauhaus Talk: Vision for sustainable, beautiful and inclusive suburban neighborhoods” -tilaisuuden tavoitteena on löytää uusia näkökulmia kestävien ja viihtyisien asuinympäristöjen suunnittelemiseen. Tilaisuus järjestetään englanniksi.

Lisätietoja:

Aika: pe 27.8. klo 10.00-10.45

Paikka: Virastotalon auditorio, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

Eurooppa-foorumi

Uusi eurooppalainen Bauhaus on Euroopan komission lanseeraama aloite, jonka tavoitteena on luoda ympäristön kannalta kestäviä ja esteettisesti kauniita elinympäristöjä yhdessä asukkaiden kanssa. EU:n Green Deal -ohjelman mukaisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi on kehitettävä kestäviä rakennus-, energia-, liikkumis- ja kiertotalousratkaisuja. Toisaalta ihmiset haluavat myös elää esteettisesti kauniissa rakennetussa ympäristössä, ja eri asukasryhmät tulee huomioida ehkäisemällä syrjäytymistä ja edistämällä kohtuuhintaisuutta. Uudenlaiseen suunnitteluun, joka yhdistää uuden Bauhausin kolme arvoa - kestävyyden, esteettisyyden ja inklusiivisuuden - tarvitaan monialaista yhteistyötä ja asukkaiden osallistumista.

Turku on valtuustotasolla päättänyt Lähiövision kehittämisestä, ja nyt kaupunki on tarttunut Bauhaus-ideaan tavoitteenaan lähiöiden kehittäminen. Turun asukkaista noin kaksi kolmasosaa asuu lähiöissä pääosin kerrostalovaltaisilla alueilla. Turku haluaa olla tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen ja lähiöpolitiikan edelläkävijä. Lähiöiden kehittämisen pohjana tulee olla asukkaiden tarpeet ja alueiden erityispiirteiden huomioonottaminen. Samalla kaupunki aikoo olla ilmastopositiivinen vuonna 2029, mikä vaatii yhteisiä ponnistuksia muun muassa kestävän korjausrakentamisen, luontopohjaisten ratkaisujen ja resurssiviisaan elämän edistämiseksi.

Minkälaisessa asuinympäristössä sinä haluaisit elää? Minkälainen on tulevaisuuden lähiö? Kuinka tehdä lähiöistä kestäviä, kauniita ja asukaslähtöisiä? Kuinka EU ja Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite voivat tukea lähiöiden kehittämistä? Miten muualla Euroopassa on lähdetty työstämään Bauhaus-aloitetta? Tervetuloa etsimään vastauksia näihin kysymyksiin Eurooppa-toimiston järjestämään tilaisuuteen perjantaina 27.8. klo 10.00-10.45.

Keskustelemassa ovat Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen asiantuntija Alessandro Rancati, Turun kaupunkisuunnittelujohtaja ja arkkitehti Timo Hintsanen, Turun yliopiston tutkijatohtori Jenni Kuoppa sekä Oslon kaupungin suunnitteluneuvoja Peter Austin. Moderaattorina toimii Eurooppa-toimiston EU-asiantuntija Miia Paananen.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kaupunkikehittämisestä ja lähiötyöstä kiinnostuneille. Tilaisuutta voi seurata verkon kautta tai paikan päällä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tilaisuuteen paikan päällä, ilmoittaudu mukaan sähköpostitse: miia.paananen@turku.fi.

Lue lisää Eurooppa-foorumista ja tutustu tämän vuoden ohjelmaan foorumin verkkosivuilla.

Asiasanat: