Euroopan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan vuosittainen päätapahtuma järjestettiin 23.-24.6. verkossa. Korkeatasoisen keskustelun ytimessä olivat EU:n TKI-politiikan painopisteet ja niiden toimeenpano Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta. Lue muutamia poimintojamme tapahtumasta.

Horisontti Eurooppa -tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmaan on budjetoitu tälle rahoituskaudelle ennätyksellinen 95,5 miljardia euroa. Ohjelma toteuttaa EU:n TKI-politiikan tavoitteita. Erityisesti Euroopan komission kaksi pääpainopistettä, vihreä ja digitaalinen siirtymä, näkyvät vahvasti läpileikkaavina ohjelmassa. Vähintään 35 % ohjelman rahoituksesta suunnataan ilmastotavoitteiden tukemiseen. Nämä teemat olivat vahvasti läsnä kaikissa T&I-päivien keskusteluissa.

Muita pääteemoja olivat Covid-19-pandemiasta elpyminen, eurooppalaisen tutkimusalueen kehittäminen ja avoin tiede. Lisäksi keskusteluissa nostettiin esille sosiaalista innovointia sekä luovia ja kulttuurialoja, mitkä näkyvät Horisontti Eurooppa -ohjelmassa yhä vahvempina.

Keskustelua EU-missioista, mutta ei toimeenpanosuunnitelmien julkaisua

Uutuutena Horisontti Eurooppa -ohjelmassa ovat EU:n missiot, joiden tavoitteena on vastata yhteiskuntamme suuriin haasteisiin ja tuoda tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tuloksia lähemmäs kansalaisia. Viisi EU-missioaluetta ovat 1) ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit, 2) ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 3) terveet meret ja vesialueet, 4) terve maaperä ja 5) syöpä. Useissa T&I-päivien tilaisuuksissa keskusteltiin missioista, mutta niiden toimeenpanosuunnitelmat ovat vielä komission sisäisessä käsittelyssä. Komission on tarkoitus julkaista tiedonanto missioiden toimeenpanosta syksyllä. Kaupunkien ja alueiden keskeisestä roolista missioiden toimeenpanossa keskusteltiin mm. ”Cities and citizens delivering on EU missions” -tilaisuudessa.

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite

Uusi eurooppalainen Bauhaus on Euroopan komission aloite, jonka tavoitteena on tuoda eri alan asiantuntijat ja sidosryhmät yhteen suunnittelemaan tulevaisuuden kestäviä, kauniita ja ihmislähtöisiä asuinympäristöjä. Komissio lanseerasi aloitteen keväällä 2021 suunnitteluvaiheella, jonka aikana on kerätty ideoita aloitteen kehittämiseen. ”Post-Covid-19 recovery for Cities: New European Bauhaus” -tilaisuudessa käytiin läpi Bauhaus-aloitteen taustaa, suunnitteluvaiheen aikana kansalaisilta kerättyjä ideoita, seuraavia askelia ja aloitteen yhteyttä ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -missioon. Analyysivaiheen jälkeen  komissio julkaisee syyskuussa tiedonannon, jonka tavoitteena on viitoittaa sitä, kuinka ideat muutetaan konkreettisiksi toimiksi. Horisontti Eurooppa -ohjelmasta avataan myös syyskuussa ensimmäinen haku paikallisille demonstraatiohankkeille.

11 eurooppalaista teollisuuskumppanuutta käynnistettiin

Tärkeä osa Horisontti Eurooppaa ovat eurooppalaiset kumppanuusohjelmat, joissa komissio, teollisuustoimijat ja tutkimusorganisaatiot sitoutuvat pitkäaikaiseen strategiseen yhteistyöhön. T&I-päivillä järjestettiin 11 teollisuuskumppanuuden allekirjoitusseremonia. Näitä nk. yhteisohjelmallisia kumppanuusohjelmia ovat muun muassa päästötöntä meriliikennettä edistävä Zero Waterborne Transport-kumppanuus, energiatehokkaita rakennuksia ja älykkäitä rakennusratkaisuja tukeva Built4People -kumppanuus sekä tekoälyteknologioiden käyttöönottoa edistävä Artificial Intellience, Data and Robotics -kumppanuus. Yhteisohjelmallisten kumppanuuksien haut tulevat olemaan avoimia kaikille toimijoille Horisontti Eurooppa -työohjelmissa.

Uusi verkkoalusta vauhdittamaan tieteen hyödyntämistä päätöksenteossa

Tutkimuksesta ja innovaatiosta vastaava komissaari Mariya Gabriel julkisti ”The new ERA: put in motion” -tilaisuudessa uuden Knowledge Valorisation Platform -alustan, jonka tarkoituksena on yhdistää tutkijat päätöksentekijöiden ja teollisuuden toimijoiden kanssa. Useissa puheenvuoroissa mainittiin haaste tuoda tutkimuksen tuloksia markkinoille ja päätöksentekoon. Alustalla voi jakaa hyviä käytäntöjä ja ideoita tieteellisen tiedon hyödyntämisestä ja käyttöönotosta.

EU:n T&I-päivien kaikkien tilaisuuksien tallenteet löytyvät YouTubesta. Ohjelma ja lisätietoa löytyy tapahtuman verkkosivuilta.

Asiasanat: