Euroopan parlamentti

EP:n viikkokalenteri löytyy täältä.

Vuoden 2021 täysistuntojen kalenteri löytyy täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Fit for 2030/ilmastotavoite. Muutama tunti julkistuksen jälkeen ympäristön ja kansanterveyden valiokunnan mepit yhdessä varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa kertovat ensivaikutelmansa komission ”Fit for 2030 / Fit for 55” -paketista, jonka tarkoituksena on saavuttaa EU:n uusi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoite vuodelle 2030. (Keskiviikko)

Rajat ylittävien terveysuhkien ratkaiseminen. Koronaviruspandemiasta opittujen kokemusten pohjalta ympäristön ja kansanterveyden valiokunta äänestää uudesta lainsäädännöstä, jolla hallitaan rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia paremmin. Ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa EU:n virastojen kriisivalmiutta ja kriisinhallintatehtäviä. Siinä suunnitellaan EU:n terveyskriisin ja pandemian varautumissuunnitelman hyväksymistä sekä tiukempaa tartuntatautien ja muiden terveysuhkien valvontajärjestelmää. (Tiistai)

EU-Venäjä -suhteet. Ulkoasiainvaliokunta tarkastelee EU:n Venäjä-politiikkaa ja ehdottaa uutta EU-Venäjä -strategiaa. Päätöslauselmaluonnos kattaa laajan kirjon asioita, kuten venäläisten turvallisuusuhkien ja häirinnän torjuminen, EU:n sitoutuminen demokratian tukemiseen Venäjällä, sanktiopolitiikka, tiedotusvälineiden vapaus ja ihmisoikeudet. (Torstai)

Uusi EU-Kiina strategia. Ulkoasiainvaliokunnan mepit arvioivat EU:n ja Kiinan välisiä suhteita. He antavat panoksensa EU:n uudesta Kiinaa käsittelevästä strategiasta, mukaan lukien miten jatkaa yhteistyötä Kiinan kanssa samalla käsitellään uusia uhkia ja haasteita, kuten investoinnit, disinformaatio, kattava investointisopimus (CAI), turvallisuus, ihmisoikeudet sekä Taiwan ja Hong Kong. (Torstai)

Datahallinta-asetus. Teollisuus- ja tutkimusvaliokunta äänestää lainsäädäntöluonnoksesta, joka helpottaisi tiedon jakamista sisämarkkinoilla. Luonnoksessa asetetaan ehdot julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja kansalaisten tietojen uudelleenkäytölle. Sen tavoitteena on mahdollistaa julkisten toimijoiden hallussa olevien arkaluontoisten tietojen turvallinen jakaminen ja säännellä yksityisten toimijoiden tietojen jakamista. (Torstai)

Slovenian puheenjohtajuuskauden prioriteetit. Slovenian ministerit esittelevät prioriteettejaan valiokunnille useammassa tapaamisessa. Slovenia toimii neuvoston puheenjohtajana vuoden 2021 loppuun. (Maanantaista torstaihin)

Korkean tason konferenssi ihmisoikeuksien globaalista tilasta. Ensimmäinen globaalin ihmisoikeustilanteen konferenssi järjestetään yhdessä ihmisoikeuksien maailmanlaajuisen kampuksen(?) ja Euroopan parlamentin kanssa, ja se kokoaa yhteen meppejä, komissaareja, Nobelin rauhanpalkinnon ja Saharov-palkinnon saajia, kansainvälisten järjestöjen korkeita edustajia, korkeakouluja sekä sidosryhmiä. (Perjantai)

Valiokuntien kokoukset

Parlamentin valiokuntien kokouksien aikataulut löytyvät täältä.

12.-13.7.2021 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esityslistalla mm. keskustelu Slovenian terveysministerin Janez Poklukarin kanssa ja asetus valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta.

12.7.2021 Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esityslistalla mm. kansainvälinen merenkulkujärjestö: palautetta meriturvallisuuskomitean 103. kokouksesta ja meriympäristön suojelukomitean 76. kokouksesta - keskustelu MOVE-pääosaston johtajan Magda Kopczynskan kanssa.

13.7.2021 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Esityslistalla mm. julkinen kuulemistilaisuus tiedotusvälineiden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden tulevaisuudesta Euroopassa.

13.7.2021 Aluekehitysvaliokunta

Esityslistalla mm. keskustelu kehityksestä ja Euroopan koheesiopolitiikan toteuttamisesta vastaava valtion viraston ministerin ja EU:n neuvoston puheenjohtajana toimivan Zvonko Černačin kanssa Slovenian puheenjohtajakauden painopisteistä, ja uusi lähestymistapa Atlantin alueen meristrategiaan.

15.7.2021 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esityslistalla mm. yhteisyritysten perustaminen Horisontti Eurooppa -ohjelman yhteydessä, kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia sekä 55-valmiuspaketin energianäkökohtien esittely.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä. Seuraava kokous on 13.7.2021.

Komission pöydällä tällä viikolla:

  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 climate target on the way to climate neutrality
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A strategic rollout plan to outline a set of supplementary actions to support the rapid deployment of alternative fuels infrastructure
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: New EU Forest Strategy for 2030

Neuvostot

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Kauden nettisivu ja prioriteetit löytyvät täältä.

13.7.2021 Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto

Ministerit keskittyvät talouden elpymiseen. He keskustelevat elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanosta ja hyväksyvät ensimmäiset neuvoston täytäntöönpanopäätökset jäsenmaiden elpymis- ja palautumissuunnitelmista. He käyvät yleiskeskustelun äskettäisestä EU:n kestävän rahoituksen strategiasta ja siihen liittyvistä ehdotuksista.

Alueiden komitea

Tulevat kokoukset löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

13.7.2021 The 6th Enlargement Day

Alueiden komitea järjestää yhteistyössä EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Slovenian kanssa Laajentumispäivän. Tänä vuonna verkossa järjestetyssä vuosittaisessa tapahtumassa keskustellaan alueiden ja kaupunkien roolista EU:n jäsenyysprosessissa ja alueiden kestävistä reiteistä elpymiseen.

Lisätietoja täällä.