Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.

 • Parlamentin vuoden 2021 kalenteri löytyy täältä ja vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla: 

 • Euroopan laajuiset energiaverkot (TEN-E).
  Teollisuus-, tutkimus ja energiavaliokunta äänestää kannastaan EU:n uusiin suuntaviivoihin rahoitettavien hankkeiden valintaan liittyen. (tiistai)
 • Esitys EU:n talousarvioksi 2022
  EU:n talousarviota käsitellään useissa valiokunnissa. Budjettivaliokunta asettaa neuvotteluasemansa talousarvion suhteen, ja mepit haluavat sen tukevan koronapandemiasta toipumista sekä asettavan perustan kestävämmälle unionille. (tiistai)
 • EKP/Euroalueen tila. Talous- ja raha-asioiden valiokunta keskustelee Euroopan keskuspankin pääjohtajan, Christine Lagarden kanssa euroalueen tilasta. (maananai).
 • Euroopan syyttäjänvirasto. Budjettivaliokunnan jäsenet keskustelevat Euroopan pääsyyttäjän Laura Kövesin kanssa siitä, miten virasto on onnistunut ensimmäisten kuukausien aikana taistelussa talousrikoksia vastaan. (perjantai)
 • Kansalaispaneelit/Euroopan tulevaisuuskonferenssi
  Keskustelut jatkuvat kolmannessa 200-hengen keskustelussa Strasbourgissa. Teemoina ovat ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys. (perjantai-sunnuntai)
 • Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto 2021. Ehdokkaat vuoden 2021 palkinnon saajaksi esitellään ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan yhteiskokouksessa.

Valiokuntien kokoukset
Parlamentin valiokuntien kokouksien aikataulut ja esityslistat löytyvät täältä.

 • Budjettivaliokunta 27. ja 28.9. Asialistalla mm. äänestykset vuoden 2021 talousarvioon liittyvistä siirtopyynnöistä sekä kiinteistöpolitiikkaan liittyvistä pyynnöistä, lisätalousarvioesitykset liittyen pakolaisille kohdennettuun humanitaarisen apuun sekä esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2022.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 27.9. Asialistalla mm. EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi, keskustelu HERA-aloitteesta terveys- ja elintarvikeasioista vastaavan komissaari Kyriakidesin kanssa, sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästövähennyksistä annetun asetuksen (EU) 2018/842 muuttaminen sekä Kansainvälisen energiaviraston (IEA) pääjohtajan Fatih Birolin esitys raportista: ”Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector”.
 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27.9. Asialistalla mm. verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat ja asetuksen (EU) N:o 347/2013 kumoaminen, kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia, Euroopan lääkestrategia sekä komission puheenvuoro digitaalisen vuosikymmenen 2030 toimintapoliittisen ohjelman laatimista koskevasta ehdotuksesta.
 • Kansainvälisen kaupan valiokunta 27.9. INTA pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina. Asialistalla on julkinen kuulemistilaisuus aiheesta ”Yhdysvaltojen kauppapolitiikka”.
 • Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 30.9. Asialistalla mm. järjestäytyneen rikollisuuden vaikutus EU:n varoihin ja EU:n varojen väärinkäyttö, julkinen kuuleminen aiheesta eläinten hyvinvointiin liittyen sekä esitys EU:n vuoden 2022 talousarvioksi.
 • Liikenne- ja matkailuvaliolkunta 27. ja 28.9. Asialistalla mm. digipalvelusäädös sekä direktiivin 2000/31/EY muuttaminen, digimarkkinasäädös, esitys EU:n vuoden 2022 talousarvioksi, keskustelu liikenneasioista vastaavan komission jäsenen Adina-Ioana Valeanin kanssa "Fit for 55"-paketista sekä kaupunkialueisiin kohdistuvat haasteet covid-19-pandemian jälkeisenä aikana.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 27.9. Asialistalla mm. taiteilijoiden tilanne ja kulttuurinen elpyminen EU:ssa, Euroopan media-alan toimintasuunnitelma, esitys EU:n vuoden 2022 talousarvioksi, digipalvelusäädös, digimarkkinasäädös, Euroopan kielten päivä sekä kansalaiskasvatustoimien toteuttaminen.
 • Aluekehitysvaliokunta 27.9. Koordinattoreiden kokouksen asialistalla mm. Politiikkayksikkö B:n teettämä tutkimus aiheesta ”Tekoäly ja kaupunkikehitys”, yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspendoiminen eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille, kaupunkialueisiin kohdistuvat haasteet covid-19-pandemian jälkeisenä aikana sekä saaret ja koheesiopolitiikka.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä. Seuraava kokous on 29.9.

Komission pöydällä tällä viikolla: 

 • Follow-up migration package: EU action plan against migrant smuggling (2021-2025), Communication on the application of the employer’s sanctions Directive, and Report on migration and asylum.

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian prioriteetit löytyvät täältä.

 • Kilpailukykyneuvosto 28.9. ja 29.9. Kilpailukykyneuvoston tiistain kokouksessa tutkimusministereitä pyydetään hyväksymään päätelmät tutkimusta ja innovointia koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Asialistalla on myös komission tilannekatsaus kolmansien maiden assosioitumisesta Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan. Keskiviikon kokouksen asialistalla ovat periaatekeskustelut Euroopan uuden teollisuusstrategian käyttöönotosta ja 55-valmiuspaketista teollisuuden näkökulmasta.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Sidosryhmien verkkokuuleminen:” EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil” 27.9. Alueiden komitea valmistelee parhaillaan kantaansa toukokuussa julkaistuun EU:n toimintasuunnitelmaan “Kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta”. Lausuntoluonnos on tarkoitus hyväksyä ENVE-kokouksessa marraskuussa. Lue lisää.
 • 9. NAT-valiokunnan kokous 27.9. Esityslistalla mm. EU:n luomuviljelyn toimintasuunnitelma, EU:n syöväntorjuntasuunnitelma sekä kestävä sininen talous ja vesiviljely.
 • 9. CIVEX-valiokunnan kokous 28.9. Esityslistalla mm. keskustelu Euroopan tulevaisuuskonferenssista, EU: n kaupunkien ja alueiden tukeminen rahoittamalla osallistavia yhteisöjä uuden monivuotisen rahoituskehyksen kautta.
 • 9. SEDEC-valiokunnan kokous 1.10. Esityslistalla mm. tekoälyyn liittyvä sääntely, kodittomuuden lopettaminen Euroopassa sekä keskustelua kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä.
 • Keskustelutilaisuus alueiden tukemisesta uuden monivuotisen rahoituskehyksen kautta 28.9. Tapahtumassa keskustellaan siitä, miten lisätään ymmärrystä ja saavutettavuutta saatavilla olevien varojen suhteen. Lisäksi keskustelussa vaihdetaan jäsenten välillä hyviä käytäntöjä.
 • Covenant of Mayors, Strategic foresifght session - City Greening, 30.9. Ensimmäinen AK:n strateginen ennakointikokous on varattu Kaupunkijohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors) jäsenille. Kokouksessa tarkastellaan kahta erilaista tulevaisuuden skenaariota.