European City Facility (EUCF) tarjoaa 60 000 euron avustussumman ja teknistä tukea kuntien kestävän energian hankkeiden investointisuunnitelmien kehittämiseen. Kolmas hakukierros aukeaa 15.10. ja päättyy 15.12.

EUCF-tukea voivat hakea sekä yksittäiset kaupungit ja kunnat, että kuntien ryhmittymät. Osallistuvilla kunnilla tulee olla EU:n mallin mukainen ilmasto- ja energiasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) tai muu poliittisesti hyväksytty ilmasto- ja energiasuunnitelma. Hakemukseen tulee liittää kaupunginjohtajan tai muun relevantin luottamushenkilön sitoumus investointisuunnitelman kehittämiseen.

Tarkemmat kriteerit ja hakukelpoisuusehdot julkaistaan ohjelman nettisivuilla lähiaikoina. Kriteerit tulevat kuitenkin olemaan samankaltaisia edellisten hakukierrosten kanssa. Lue lisää arviointikriteereistä täältä. Hakemuksia arvioidaan mm. seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Investointien koko
  2. Energiasäästöt
  3. Hallintorakenne
  4. Sidosryhmien osallistuminen
  5. Yhdenmukaisuus EUCF:n tavoitteiden kanssa.

Haun ensimmäisessä vaiheessa täytetään EUCF:n nettisivujen kautta kelpoisuuslomake, jonka läpäisemisen jälkeen pääsee rekisteröitymään verkkosivuille ja täyttämään itse hakemuksen. Hakemukset tulee laatia englanniksi.

Tullessaan valituksi kunta saa 70 % tukisummasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Investointisuunnitelman kehittäminen kestää maksimissaan 12 kuukautta, jonka aikana EUFC tarjoaa kunnalle myös teknistä tukea. Kun investointisuunnitelma on hyväksytty, kunta saa loput 30 % tukisummasta. Kunta sitoutuu myös kahden vuoden seurantajaksoon.

EUCF järjestää torstaina 14.10. klo 12 EET infowebinaarin, jossaon mahdollisuus kuulla lisää hakuprosessista ja -kriteereistä. Ilmoittaudu webinaariin täältä.

Edellisellä hakukierroksella ohjelma keräsi yli 200 hakemusta, joista 23 % oli Pohjois- ja Länsi-Euroopan maista. Näistä hakemuksista yhteensä 69 hyväksyttiin, ja lopulliset valinnat julkaistaan lokakuussa. Suomalaisten kuntien hakemuksia oli toisella kierroksella kuusi. Ensimmäisellä hakukierroksella hyväksytyistä ja toteutuksessa olevista hankkeista voit lukea lisää täältä

EUCF:n ajankohtaisimpia uutisia voit seurata helposti myös Twitterissä @eucityfacility.

Asiasanat: