Digitalisaation edistäminen on yksi von der Leyenin komission päätavoitteista. Komissio julkaisi 15.9. ehdotuksen Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -suunnitelmasta, joka toimeenpanee EU:n digitaaliseen muutokseen liittyviä tavoitteita ja toimii konkreettisena tulosmekanismina jäsenmaiden suuntaan.

Lisätietoja

Komission ehdotus ja lehdistötiedote Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -suunnitelmasta  

Euroopan digitaalinen kompassi + komission tiedonanto (9.3.2021)

Komissio esitteli maaliskuussa 2021 Euroopan digitaalisen kompassin, joka kuvaa EU:n digitalisaatiokehityksen visiota vuoteen 2030 mennessä. Digitaalisen kompassin pääkohdat koskevat 1) väestön digitaalisia taitoja, 2) suojattuja, suorituskykyisiä ja kestävä digitaalisia infrastruktuureja, 3) yritysten digitalisaatiota sekä 4) julkisten palveluiden digitalisaatiota.

Keskeisin haaste on kuitenkin ollut digitalisaation epätasainen kehitys jäsenvaltioissa. Uuden ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -suunnitelman tavoitteena on luoda hallintokehys, joka edesauttaa jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi ja joka ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat.

Suunnitelmassa ehdotetaan vuotuista yhteistyösykliä, joka sisältää

 • seurantajärjestelmän, joka käyttää hyväkseen uudistettua digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksiä (DESI) sekä keskeisiä tulosindikaattoreita
 • vuotuisen suunnitelman tilaa kartoittavan Digitaalisen vuosikymmenen tila -raportin
 • jäsenmaiden monivuotiset strategiset etenemissuunnitelmat
 • jäsennellyn vuotuisen kehyksen tukemaan hitaasti kehittyneitä osa-alueita komission ja jäsenmaiden yhteisten sitoumusten avulla
 • usean maan yhteishankkeiden toteuttamista tukevan mekanismin.

Seuraavan kuuden kuukauden sisällä jäsenvaltioiden odotetaan valmistelevan kansalliset strategiset etenemissuunnitelmat digitaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Syksyllä 2022 komissio antaa ensimmäisen vuosittaisen raporttinsa digitaalisen vuosikymmenen tilasta.

Laajoja yhteistyöhankkeita

Komission tavoitteena on myös tukea useiden jäsenvaltioiden välisiä laajoja hankkeita, jotka edistävät EU:n digitalisaatiokehitystä tehokkaammin kuin mitä olisi mahdollista yhden yksittäisen maan toimin. Näissä hankkeissa on määrä hyödyntää jäsenmaiden ja yksityisten investointien lisäksi EU:n rahoituslähteitä. Komissio on laatinut alustavan listan tarvittavista investointikohteista:

 • datainfrastruktuuri
 • matalatehoiset prosessorit
 • 5G-viestintäverkot
 • suurteholaskenta
 • turvallinen kvanttitason infrastruktuuri
 • digitaalinen julkishallinto
 • lohkoketjuteknologia
 • digitaali-innovointikeskittymät
 • investoinnit digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

Suunnitelmassa esitetään myös uutta Euroopan digitaali-infrastruktuurikonsortio -toimintamuotoa, jonka avulla nopeutetaan ja yksinkertaistetaan usean maan yhteishankkeiden perustamista ja toteuttamista.

Seuraavat askeleet

Komissio valmistelee paraikaa ehdotusta, jonka pohjalta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission on määrä antaa yhteinen julistus EU:n digitaaliperiaatteista. Niiden avulla halutaan integroida eurooppalaiset arvot ja oikeudet osaksi digitaalisen ympäristön kehittämistä.

Asiasanat: