Komissio julkaisi 15.9. tiedonannon uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteesta, jonka tavoitteena on edistää asuinympäristöjen, rakennusten ja tuotteiden kestävyyttä, esteettisyyttä, kohtuuhintaisuutta ja saavutettavuutta. Tiedonannossa täsmennetään aloitteen toimeenpanon aikatauluja, rahoitusmahdollisuuksia sekä eri toimijoiden ja yhteisöjen rooleja.

Uuden eurooppalaisen Bauhausin tarkoituksena on vauhdittaa Green Deal -ohjelman toimeenpanoa asuinympäristöjen ja rakentamisen saralla tiedettä, teknologiaa, taidetta ja kulttuuria yhdistämällä. Aloitetta ohjaavat kolme keskeistä arvoa:

  • kestävyys: ilmastotavoitteet, kiertotalous, saasteettomuus ja biodiversiteetti
  • estetiikka: toiminnallisuuden lisäksi kokemuksen laatu, tyyli ja viihtyisyys
  • osallisuus: monimuotoisuus, tasa-arvo, saavutettavuus ja kohtuuhintaisuus.

Tammikuussa 2021 komissio käynnisti aloitteen suunnitteluvaiheen, jossa kerättiin ideoita eri alojen ja organisaatioiden edustajilta. Puoli vuotta kestäneessä yhteissuunnitteluvaiheessa annettiin yli 2000 kannanottoa ja käytiin yli 200 monitieteellistä keskustelua. Myös Turussa järjestettiin toukokuussa 2021 lähiöiden kehittämiseen liittyvä keskustelu, josta raportoitiin komissiolle.

Nyt vuoden 2021 syksyllä komissio käynnisti uuden eurooppalaisen Bauhausin toimeenpanovaiheen. Yhteissuunnitteluvaiheen pohjalta komissio on määritellyt neljä temaattista toimintalinjaa:

  1. luontoyhteyden palauttaminen
  2. yhteenkuuluvuuden tunteen palauttaminen
  3. kipeimmin muutosta kaipaavien alueiden ja ihmisten priorisointi
  4. pitkäjänteisen elinkaariajattelun omaksuminen teollisuudessa.

Rahoitusta eri EU-ohjelmista

EU-ohjelmista osoitetaan vuosina 2021–2027 yhteensä noin 85 miljoonaa euroa Bauhaus-hankkeille. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, ympäristö- ja ilmastotoimien LIFE-ohjelmasta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. Lisäksi uusi Bauhaus sisällytetään ilman ennalta määrättyä rahoitusta muiden EU-ohjelmien painopisteisiin.   

Ensimmäinen viittä demonstrointihanketta koskeva rahoitushaku avautui syyskuussa 2021 ja se päättyy 25.1.2022. Näiden lippulaivahankkeiden lisäksi Horisontti Eurooppa - ja LIFE-ohjelmista on jo auki muitakin Bauhaus-hakuja. Uuden eurooppalaisen Bauhaus -aloitteen sivuille on koottu lista kaikista avoimista ja tulevista hankerahoitusmahdollisuuksista.

Bauhaus-hankkeiden rahoittaminen vaatii EU-rahoituksen lisäksi myös kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Jäsenmaiden tulee nimetä kansallinen Bauhaus-yhteystaho, joka koordinoi siihen liittyviä toimia kotimaassa.

Lisäksi komissio perustaa aloitetta koskevan Bauhaus-laboratorion. Tavoitteena on luoda ajatushautomo, jossa voidaan kehittää ja testata uusia työkaluja, ratkaisuja ja politiikkatoimia.

Komissio järjestää myös ensimmäisen kerran New European Bauhaus Festival -tapahtuman keväällä 2022 Brysselissä. Tulevaisuuden suunnitelmissa on vuosittaisen tapahtuman järjestäminen.

Asiasanat: