Euroopan komissio julkaisi 29.9. odotetun tiedonannon viidestä missiosta, joiden tavoitteena on vastata aikamme suuriin haasteisiin ilmaston, ympäristön ja terveyden saralla. Samalla julkaistiin kunkin mission toimeenpanosuunnitelmat, jotka selventävät missioiden toteutustavat ja niihin osallistumisen mahdollisuudet.

Missiot ovat Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmaan kuuluva uutuus. Niiden tarkoituksena on löytää ratkaisuja aikamme merkittäviin haasteisiin ja asettaa konkreettiset tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Viisi missiota ovat:

  • Luodaan 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: tuetaan vähintään 150:tä Euroopan aluetta ja yhteisöä, jotta niistä tulisi ilmastonmuutoksen kestäviä vuoteen 2030 mennessä
  • Ennallistetaan valtameriä, meriä ja vesistöjä vuoteen 2030 mennessä
  • Euroopan maaperäsopimus: luodaan 100 elävää koealuetta ja esimerkkitapausta johtamaan maaperän tervehdyttämistä vuoteen 2030 mennessä.
  • Syöpä: parannetaan yhdessä EU:n syöväntorjuntasuunnitelman kanssa vuoteen 2030 mennessä yli kolmen miljoonan ihmisen elämää ehkäisemällä ja hoitamalla syöpäsairauksia, pidentämällä potilaiden elämää ja parantamalla heidän elämänlaatuaan.

Missioilla haetaan ihan uudenlaista toimintatapojen ja yhteistyömuotojen muutosta, jossa kaikki hallintotasot ja relevantit sidosryhmät koordinoidusti ponnistelevat tavoitteiden saavuttamiseksi. Innovointi on missioiden keskiössä, mutta niiden toteuttaminen vaatii myös muun muassa lainsäädännön perkaamista ja investointien vauhdittamista. Tämän vuoksi missioita koordinoidaan myös Euroopan komissiossa useamman eri pääosaston voimin. Kansalaiset ovat missioiden toteuttamisessa tärkeässä roolissa, sillä systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi ja uusien ratkaisujen käyttöön ottamiseen tarvitaan vahvaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja tukea.

Missioiden toteuttamiseen suunnataan yhteensä 1,9 miljardia euroa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Tämän jälkeen tehdään väliarviointi toimeenpanon edistymisestä. Lisäksi missioiden mukaisia toimia rahoitetaan muista relevanteista EU-ohjelmista, kuten LIFE, Euroopan aluekehitysrahasto ja EU4Health. Tavoitteena on myös houkutella julkisia ja yksityisiä investointeja.

Ensimmäiset missioita tukevat haut järjestettiin kesän aikana Horisontti Eurooppa -ohjelman erillisestä missiotyöohjelmasta 2021-2022. Työohjelmaa päivitetään, ja uusia hakuja on avautumassa vielä ennen vuoden loppua.

Komissio aikoo seuraavaksi järjestää infotilaisuuksia ja tiedottaa kaupunkeja, alueita, organisaatioita ja kansalaisia missioihin osallistumisen mahdollisuuksista.

Eurooppa-toimisto analysoi nyt toimeenpanosuunnitelmia. Alueemme innovaatioekosysteemeistä löytyy vahvaa osaamista, jota voidaan toivottavasti hyödyntää missioiden toimeenpanossa. Kaikki missiot vaativat laajaa sidosryhmien yhteistyötä, joten ne tarjoavat varmasti laajasti mahdollisuuksia Turun ja Varsinais-Suomen toimijoille.

Asiasanat: