Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2021 kalenteri löytyy täältä ja vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla: 

 • Ilmastonmuutos ja COP26-valmistautuminen. ENVI-valiokunta äänestää näkemyksestään EU:n yhteisen kannan muodostamiseen lähestyvään YK:n Glasgow’n ilmastokokoukseen. Meppien odotetaan vaativan kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita vuoteen 2030 mennessä. (tiistaina)
 • Lehdistönvapaus. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ehdottaa toimia lehdistönvapauden vahvistamiseksi EU:ssa, sekä ilmiön hillitsemiseksi, jossa toimittajia, kansalaisjärjestöjä ja yhteiskuntaa yritetään hiljentää oikeustapausten kautta.  (torstaina)
 • Roaming-maksut. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää ehdotuksesta voimassa olevien EU-sääntöjen verkkovierailumaksujen lopettamisesta jatkamisesta kymmenellä vuodella. Sääntöjen voimassaolo on päättymässä vuonna 2022. (torstai)
 • Kriittinen infrastruktuuri. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänestää ehdotuksesta EU:n kriittisen infrastruktuurin paremmasta suojelusta olennaisten palvelujen, kuten energian, kuljetuksen ja juomaveden osalta. Sääntely auttaisi EU:ta ehkäisemään ja toipumaan erilaisista uhista, kuten luonnonkatastrofeista, terrorismista tai kansanterveydellisistä kriiseistä. (maanantai)
 • Saharov-palkinto 2021. Ulkoasiain valiokunta sekä kehitysvaliokunta äänestävät yhdessä kolme finaaliehdokasta tämän vuoden Saharov-palkinnon saajaksi. (torstai)
 • Kansalaispaneelit. Viimeinen neljästä kansalaispaneelista kokoontuu Strasbourgissa keskustelemaan EU:n roolista maailmassa sekä maahanmuutosta. Paneelit asettavat suosituksia kevään 2022 Euroopan tulevaisuus -konferenssia varten. (perjantai-sunnuntai)

Valiokuntien kokoukset
Parlamentin valiokuntien kokouksien aikataulut ja esityslistat löytyvät täältä.

 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 11.10.
  Asialistalla mm. Eurooppalainen koulutusalue, Euroopan nuorison teemavuosi 2022 sekä keskustelu maailman antidopingtoimiston kanssa.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.10.
  Asialistalla mm. Euroopan lääkestrategia, kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia, COP26-kokous, katsaus EU:n toimista ja haasteista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun alalla sekä keskustelu Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajan kanssa.
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta & tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta 11.10.
  Asialistalla valiokuntien yhteinen julkinen kuuleminen aiheesta ”Tekoäly ja liikenne”.
 • Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 11.10. 
  Asialistalla mm. demorkatian, tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden vahvistaminen EU:ssa, digimarkkinasäädös, järjestäytyneen rikollisuuden vaikutus EU:n varoihin, toimenpiteet yhteisen kyberturvallisuuden vahvistamiseksi sekä kriittisten toimijoiden häiriönsietokyky. 
 • Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta 14.10.
  Asialistalla unionin vahvistaminen syövän torjunnassa sekä yhteinen kattava ja koordinoitu strategia.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä. Seuraava kokous on 13.10.

Komission pöydällä tällä viikolla: 

 • Energy prices communication
 • Joint communication on the Arctic

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian prioriteetit löytyvät täältä.

 • Maatalous- ja kalastusneuvosto, 11.–12.10.
  Esityslistalla mm. keskustelu ensivuoden kalastusmahdollisuuksista, keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämien strategiasuunnitelmien valmistelusta, maa- ja metsätalouden osuus 55-valmiuspaketissa ja EU:n 2030 metsästrategia.
 • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 15.10.
  Esityslistalla mm. periaatekeskustelu eurooppalaisen ohjausjakson tulevaisuudesta sekä keskustelu työturvallisuuden ja työterveyden merkityksestä.
 • EU-Ukraina huippukokous 12.10.
  Asialistalla mm. yhteistyö COVID-19-pandemian torjumisessa, DCFTA-kauppa-alueen ja EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen implementoinnin tulokset ja seuraavat vaiheet, yhteistyön vahvistaminen hybridiuhkien ja disinformaation torjumisessa, sekä diplomaattiset ponnistelut Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden palauttamiseksi.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko 11.–14.10.
  Teemaviikko alkaa maanantaina klo 14:30 avausistunnolla, ja sen aikana järjestetään useita tapahtumia, joihin osallistuu kuntia ja alueita, poliittisia edustajia, viranhaltijoita, asiantuntijoita ja tutkijoita kaikkialta Euroopasta.
 • Alueiden komitean 146. täysistunto 12.–14.10.
  Asialistalla mm. EU:n vuotuinen alue- ja kuntabarometri, Slovenian puheenjohtajuuden prioriteetit, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, kaupunkien ja alueiden varautuminen ja kestävyys luonnonkatastrofeja vastaan sekä Euroopan tulevaisuuskonferenssi.
 • Webinaari: ”Cities fostering democracy in the European Union” 14.10.
  Alueiden komitea järjestää yhdessä Eurocities ja CCRE:n kanssa tapahtuman, jossa keskustellaan kaupunkien roolista eurooppalaisen demokratian edistämisessä. Tapahtumaa voi kuunnella verkossa.
 • Tekninen tiedotustilaisuus: ” The state of European regions and cities and the views of politicians and citizens on Europe’s future” 15.10.
  AK julkaisee 12.10.  toisen vuotuisen EU:n alue- ja kuntabarometri -raportin. Torstain tiedotustilaisuudessa keskustellaan raportin sisällön lisäksi AER:n toteuttaman sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia prioriteettien muutoksia tarkastelevan tutkimuksen tuloksia, sekä AK:n alueellisen- ja paikallistason poliittisia edustajia koskevan tutkimuksen tulokset.