Euroopan parlamentti

Parlamentissa tällä viikolla: 

 • Euroopan sukupuolten välisen tasa-arvon viikko
  Parlamentti järjestää sarjassaan toisen sukupuolten välisen tasa-arvon viikon, jonka aikana useat valiokunnat pitävät aiheesta julkisia kuulemisia . (maanantai-torstai)
 • Kyberturvallisuus
  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta keskustelee ja äänestää ehdotuksista nykyisten kyberturvallisuussääntöjen tarkistamiseksi. Päivitetty laki tarkoittaisi tiukempia valvontatoimenpiteitä ja täytäntöönpanovaatimuksia, sekä yhdenmukaistettuja sanktiojärjestelmiä. (torstai)
 • EU:n digitaalinen sääntely
  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta keskustelee siitä, miten EU:n digipalvelusäädöstä ja digimarkkinasäädöstä tulisi muuttaa ja parantaa. (keskiviikko)
 • Järjestäytyneen rikollisuuden vaikutukset talouteen
  Talousarvion valvontavaliokunnan on määrä hyväksyä raportti järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuksista unionin omiin varoihin, sekä rahoituksen väärinkäytöstä. (Tiistaina)
 • Muuttoliikkeet
  Kansalaisvapauksien- sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänestää useista uusista ehdotuksista lailliseen maahanmuuttoon liittyen. Lisäksi LIBE-valiokunta käynnistää keskustelun EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. (tiistaina ja keskiviikkona)  

Valiokuntien kokoukset
Parlamentin valiokuntien kokouksien aikataulut ja esityslistat löytyvät täältä.

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 27.–28.10.
  Asialistalla mm. EU4Health -projekti ja HERA:n vaikutus sen tavoitteisiin, EU:n metsästrategia, sekä lääkinnällisiin laitteisiin liittyä sääntely.
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta 27.10.
  Asialistalla mm. rakennusten energiatehokkuusdirektiivin implementointi, Belt & Road -aloitteen (BRI) vaikutus liikennemuotoihin ja Euroopan talouteen, sekä tutkimuksen esittely liikenteen ja matkailun käynnistämisestä pandemiasta toipuvassa Euroopassa.
 • Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 25.–26.10.
  Asialistalla mm. köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta, SURE-katsaus, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n uusi strategiakehys vuoden 2020 jälkeen.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.–26.10.
  Asialistalla mm. keskustelu kulttuurin, koulutuksen, tiedotusvälineiden ja urheilun roolista rasismin torjunnassa, tuleva sukupuolten tasa-arvon teemaviikko, EU:n urheilupolitiikka sekä julkinen kuuleminen Eramus+ -ohjelman osallisuustoimien toteuttamisesta.
 • Talous- ja raha-asioiden valiokunta 26.10.
  Asialistalla mm. digimarkkinasäädös ja digipalvelusäädös, vihreät joukkolainat, sekä julkinen kuuleminen sukupuolten tasa-arvon edistämisestä elpymis- ja palautumistukivälineessä.
 • Kehitysvaliokunta 27.10.
  Asialistalla mm. kehitysmaiden nälän ja aliravitsemuksen lievittäminen, sukupuoliulottuvuus humanitaarisissa kriiseissä sekä Haitin tilanne.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä. Seuraava kokous on 27.10.

Komission pöydällä tällä viikolla: 

 • Review of the capital requirements legislation (Basel III)

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian prioriteetit löytyvät täältä.

 • Euroopan unionin sotilaskomitea (EUMC) 25.–26.10.
  Asialistalla on mm. keskustelua strategisesta kompassista, EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta (YTPP), sotilasryhmien tarkistamisesta sekä EU-NATO -yhteistyöstä.
 • Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto 26.10.
  Asialistalla on keskustelua jyrkästä energian hintojen noususta EU:n alueella. Neuvostossa keskustellaan mahdollisista vastauksista hintojen nousuun kansallisella ja EU-tasolla.  
 • EU:n ja Moldovan tasavallan assosiaationeuvosto 28.10.
  Asialistalla on mm. EU:n ja Moldovan välinen poliittinen assosiaatio, lähentyminen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä taloudellinen ja energia-alan yhteistyö. 
 • G20-huippukokous 30.–31.10.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Euro–Välimeri -alueen alue- ja paikallisedustajien (ARLEM) 7. kokous 26.10.
  Asialistalla mm. innovaatioekosysteemit ja startupit Välimerellä pandemiasta toipumisen apuna sekä palvelualan uudelleensuuntautuminen.
 • Sidosryhmäkonferenssi yhdyskuntajätevesien käsittelystä 26.10.
  Komissio ja AK järjestävät yhdessä konferenssin yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevaa direktiiviä koskien. Konferenssi on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon oheistapahtuma.
 • Työpaja: Kaupunkien välinen yhteistyö: onnistuneet käytännöt ja lupaavat puitteet 27.10.
  ARLEM:n ja UFM:n yhdessä järjestämässä työpajassa keskustellaan UFM:n äskettäin hyväksymästä Välimeren unionin strategisesta kaupunkikehityksen toimintasuunnitelmasta 2040, ja vaihdetaan kaupunkien välillä esimerkkejä ja kokemuksia toimista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Komission ja AK:n laajakaistafoorumin kolmas kokous 27.10.
  Suljetussa kokouksessa keskustellaan digitaalisen muutoksen haasteista ja mahdollisuuksista alueiden ja kaupunkien näkökulmasta. Asialistalla on muun muassa 5G-kehitys Euroopassa, vihreän ja digitaalisen muutoksen yhteys sekä European Digital Innovation Hubs -verkosto.
 • COTER-valiokunnan 10. kokous 28.10.
  Asialistalla mm. sukupuoliulottuvuus rakenne- ja koheesiorahastoissa kaudella 2021–2027, päästöttömän maantieliikenteen tavoite sekä keskustelua yhteenkuuluvuudesta arvona Euroopan tulevaisuuskonferenssin puitteissa.