Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) uusi Community Booster -ohjelma tukee innovatiivisia yrityksiä Bauhaus-aloitteeseen liittyvien hankkeiden toteuttamisessa. Ohjelman tavoitteena on kehittää ratkaisuja, joissa yhdistyvät kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus. Ensimmäinen hakukierros on auki 17.12. asti.

Lisätietoja:

EIT on osa Horisontti-ohjelmaa ja sen tavoitteena on viedä eteenpäin innovaatiokehitystä luomalla kumppanuuksia koulutuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan välille. EIT tukee Bauhaus-aloitteen tavoitteita yhteensä 5 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2022.

EIT Community Booster -ohjelman pilottivaihe käynnistyi vuoden 2021 alussa, ja siinä rahoitettiin yhteensä 13 hanketta. Nyt auenneella ensimmäisellä varsinaisella hakukierroksella tuetaan 20 yritystä yhteensä miljoonan euron kokonaissummalla, eli jaossa on noin 50 000 € valittua hanketta kohden. Rahoitusta voivat hakea startup- ja scaleup-vaiheessa olevat, Bauhausiin liittyviä innovaatioita kehittävät yritykset. Valituille yrityksille tarjotaan palveluita, jotka auttavat liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa. Haku on auki 17.12.2021 saakka. Valinnat julkaistaan maaliskuussa 2022.

Haku on jaettu viiteen alakategoriaan, joista jokaisesta rahoitetaan neljä parasta ehdotusta:

1. EIT Climate
Ilmastokategorian haun teemoiksi on nostettu vihreä siirtymä arkkitehtuurillisten, kulttuuristen ja historiallisten kohteiden kautta, edullisuuden ja saavutettavuuden varmistaminen sekä kiertotalouden ja kaupunkien resilienssin edistäminen.

2. EIT Digital
Digitaalisuuden osalta teemoina ovat teollisuuden, kaupunkien toiminnan, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien toimien sekä rahoitukseen liittyvien toimien innovatiiviset digitaaliset ratkaisut.

3. EIT Manufacturing
Tuotantoon liittyvän haun teemoina ovat vihreät ja sosiaalisesti kestävät innovatiiviset ratkaisut eri tuotantovaiheiden kehittämiseksi.  

4. EIT Urban Mobility
Kaupunkiliikkumisen teemoina ovat sosiaalinen osallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin kohentaminen, aktiivisen liikkumisen edistäminen sekä julkisten tilojen, viheralueiden, infrastruktuurin ym. luonnollistaminen.

5. EIT Food
Ruoantuotannon osalta teemoina ovat kaupunkiviljely ja uudistava maatalous, ruokahävikin vähentäminen ja kiertotalous sekä terveellisen ruuan kohtuuhintaisuus ja saatavuus.