Varsinaissuomalaiset toimijat ovat helmi- ja heinäkuun välisenä aikana saaneet EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta 15 uuteen hankkeeseen. Eurooppa-toimiston tekemä katsaus perustuu Business Finlandin julkaisemiin tilastoihin.

Rahoitusta saatiin mm. SCALE-UP-hankkeeseen, jossa Turku kehittää yhdessä Antwerpenin ja Madridin kaupunkien kanssa liikkumisen datapohjaisia, käyttäjäkeskeisiä ja puhtaita ratkaisuja. Nelivuotisessa hankkeessa mukana ovat myös Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu ja Vinka Oy. Hankkeen yhteenlaskettu budjetti alueen toimijoiden osalta on yli 2 miljoonaa euroa. 

Suurimman yksittäisen rahoituspotin, lähes 2,5 miljoonaa euroa, sai Turun yliopiston professori André Sourander DIGIPARENT-tutkimukseen. Hankkeessa selvitetään uudenlaisia mahdollisuuksia tehostaa lasten käytöshäiriöiden ennaltaehkäisevää hoitoa ja hoidon käyttöönottoa digiavusteisen vanhempainohjauksen turvin. Kyseessä on erittäin kilpailtu ja arvostettu Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant -tuki.

Nyt tarkastelussa olleella ajanjaksolla (2.2.-2.8.2021) Turun yliopisto oli suurin rahoituksen saaja seitsemällä hankkeella ja yli 3,6 miljoonan potilla. Myös yritykset saivat mukavasti Horisontti-rahoitusta, yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa. Temaattisesti hankkeet koskivat erityisesti terveys-, teknologia- ja meriteollisuusalaa.

Kaikki uudet helmi-heinäkuun aikana allekirjoitetut Horisontti-hankkeet:

 • DIGIPARENT, Turun yliopisto, 2 499 198 €
 • SCALE-UP, Turun kaupunki, 1 433 174 €; Varsinais-Suomen liitto, 232 543 €; Turun ammattikorkeakoulu, 217 755 €; Vinka Oy, 134 297 €
 • EnXylaScope, Metgen Oy, 591 966 €
 • AIDOaRt, Åbo Akademi, 335 689 €; Anders Innovations Oy, 106 875 €
 • CHEK, Deltamarin Oy, 377 004 €
 • URBAN TECH, Turku Science Park Oy, 342 094 €
 • AI-ARC, Turun yliopisto, 320 875 €
 • RI4C2, Turun yliopisto, 266 978 €.
 • COMFOCUS, Turun yliopisto, 212 025 €
 • VRFootballTracking, Turun yliopisto, 190 681 €
 • SLEEP REVOLUTION, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 163 268 €; Turun yliopisto, 11 375 €
 • PROMISE, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 156 875 €
 • PolarRES, Turun yliopisto, 130 375 €
 • HealthyCloud, EURO-BIOIMAGING ERIC, 68 125 €
 • DIGIT-ME, Koneteknologiakeskus Turku Oyj, 0 €

Varsinais-Suomeen yhteensä jo yli 96 miljoonaa euroa Horisontti 2020-rahoitusta

Varsinais-Suomeen on edellisen EU-rahoituskauden (2014-2020) aikana saatu tasaiseen tahtiin Horisontti-rahoitusta – tähän mennessä jo yli 96 miljoonaa euroa. Rahoitettuja hankkeita on yhteensä 198 ja niihin osallistunut 65 eri varsinaissuomalaista toimijaa.

Kokonaissummasta korkeakoulut ovat saaneet korkeakoulut 45,4 miljoonaa, yritykset 40,9 miljoonaa, julkiset organisaatiot 9,2 miljoonaa ja yhdistykset/säätiöt 0,5 miljoonaa euroa.

Eniten rahoitusta ja hankkeita varsinaissuomalaisista toimijoista on saanut Turun yliopisto, yhteensä yli 35,3 miljoonaa euroa. Turun yliopisto sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa eniten Horisontti-rahoitusta saaneiden organisaatioiden joukossa hienosti seitsemänneksi ja eniten yhteishankkeista rahoitusta joukossa kymmenenneksi.

Lähes puolet Varsinais-Suomen Horisontti-rahoituksesta on saatu ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -pilarista.

Koko Suomeen on saatu kokonaisuudessaan Horisontti 2020-ohjelmasta 1,5 miljardia euroa. Tästä Varsinais-Suomen osuus on noin 6,3 %. Varsinais-Suomi on maakunnallisessa vertailussa tällä hetkellä kolmantena Uudenmaan ja Pirkanmaan jälkeen.

HUOM! Luvut ovat suuntaa antavia, sillä osaa hankebudjeteista on muutettu rahoituspäätöksen jälkeen.

 

Yhteenveto varsinaissuomalaisten toimijoiden Horisontti 2020 -menestyksestä:

117 korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osallistumista (45,4 milj. €), josta
84 x Turun yliopisto 35,3 milj. €
21 x Åbo Akademi 6,5 milj. €
10 x Turun ammattikorkeakoulu 3,6 milj. €

97 yritystenosallistumista (40,9 milj. €), josta
12 x Metgen Oy 13,4 milj. €

16 julkisen organisaation osallistumista (9,2 milj. €), josta
6 x Turun kaupunki 6,1 milj. €
8 x Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2,7 milj. €
2 x Varsinais-Suomen liitto 0,4 milj. €

3 yhdistyksen/säätiön osallistumista (0,5 milj. €)

 

Eniten rahoitusta saaneet organisaatiot ja niiden osuus Suomeen varmistuneesta H2020-rahoituksesta:

Lähde: Business Finland

Eniten yhteishankkeista rahoitusta saaneet organisaatiot ja niiden osuus Suomeen yhteishankkeista saadusta H2020-rahoituksesta:

Lähde: Business Finland

Lähde: Business Finland