Ursula von der Leyen esitti alkusyksyn Unionin tila -puheessaan vuoden 2022 nimeämistä nuorten teemavuodeksi. Komissio on nyt aloittanut teemavuoden valmistelut. Kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua vuoden suunnitteluun ja esittää ideoita sen toteuttamistavoiksi 17.11. mennessä.

Lisätietoja:

EU:n toimielimet ja jäsenmaat valitsevat kullekin vuodelle erityisteeman. Kuluvana vuonna vietettiin rautateiden teemavuotta, ja ensi vuonna keskiössä ovat nuoret. Komissio työstää parhaillaan nuorten teemavuoden toimintasuunnitelmaa ja kutsuu kaikki kiinnostuneet osapuolet mukaan toteutukseen.

Nuorten teemavuoden suunnitteluun voi nyt osallistua vastaamalla Euroopan nuorisoportaalissa avattuun kyselyyn. Teemavuoden suunnitteluun halutaan mukaan erityisesti nuoria, ja yhteistyötä tehdään myös suurimpien eurooppalaisten nuorisojärjestöjen kanssa. Tämän lisäksi komissio pyytää jäsenvaltioita asettamaan kansalliset teemavuoden koordinaattorit. Tapahtumia ja toimia toteutetaan kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, ja niiden on määrä käynnistyä heti vuodenvaihteen jälkeen.

Teemavuoden aikana komissio käynnistää useita aloitteita, jotka pyrkivät vastaamaan nuoria koskeviin haasteisiin. Yksi näistä aloitteista on ensi vuonna käynnistyvä ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) -ohjelma, jonka tarkoituksena on tukea muita heikommassa asemassa olevien nuorten rajatylittäviä ammatillisia liikkumismahdollisuuksia.

Teemavuosi linkittyy myös NextGenerationEU-elpymisvälineen tarjoamiin työ- ja koulutusmahdollisuuksiin. Lisäksi tällä hetkellä meneillään olevassa Euroopan tulevaisuuskonferenssissa pyritään antamaan nuorille ääni EU:n tulevaisuuden rakentamisessa. Konferenssiin osallistuvasta kansalaispaneelin jäsenistä kolmasosa on nuoria. Konferenssin on määrä antaa päätelmänsä vuoden 2022 keväällä.

EU:n nuorisotyön taustaa

Nuorten teemavuoden perustana toimivat EU:n nuorisostrategian (2019–2027) määrittämät nuorisotavoitteet, joihin sisältyvät muun muassa EU-tietämyksen, tiedonsaannin, hyvinvoinnin, avoimuuden, yhdenvertaisuuden, oppimisen, työllistymisen ja kestävyyden tukeminen. Komissio julkaisi tässä kuussa myös uuden nuorisoraportin, jossa arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Sabine Verheyen korostivat molemmat nuorten teemavuoden tärkeyttä juuri nyt, kun koronapandemian vaikutukset ovat iskeneet erityisesti nuoriin. Nuoret tarvitsevat tukea opintojen, sosiaalisen elämän ja työnhaun jatkamiseen pandemian jälkeen.