EU:n innovaatiorahaston toinen haku laajamittaisille yli 7,5 miljoonan euron hankkeille on nyt auki 3.3. asti. Rahasto tukee päästöjä vähentävien teknologioiden ja ratkaisujen tuomista markkinoille.

EU:n innovaatiorahastosta tuetaan erittäin innovatiivisten puhtaiden teknologioiden ja merkittäviä päästöjä vähentävien ratkaisujen tuomista markkinoille. Tuen tavoitteena on auttaa selviytymään kaupallistamiseen ja laajamittaiseen demonstrointiin liittyvistä riskeistä. Hankkeita rahoitetaan seuraavilla aloilla:

  • uusiutuva energia
  • energiaintensiivinen teollisuus
  • energian varastointi
  • hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi.

Innovaatiorahaston rahoitus tulee EU:n päästökaupasta. Kokonaisbudjetti vuosille 2020-2030 on noin 20 miljardia euroa.

Rahastosta avataan vuoron perään hakuja suuremmille (yli 7,5 milj. € investointikustannukset) ja pienemmille (2,5-7,5 milj. € investointikustannukset) hankkeille. Nyt on vuorossa isojen hankkeiden haku.

Jaossa on tällä hakukierroksella yhteensä 1,5 miljardia euroa. Lupaavat hankkeet, jotka eivät ole tarpeeksi kypsiä saamaan rahoitusta, voivat saada Euroopan investointipankin hankekehitystukea.

Hankkeiden arvioinnissa otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, innovaatiopotentiaali, taloudellinen ja tekninen toteutusvalmius, laajentamismahdollisuudet ja toteutusvalmius.

Komissio on yksinkertaistanut hakuprosessia ja se on nyt yksivaiheinen. Haku päättyy 3.3.2022. Tuloksista ilmoitetaan heinä-syyskuun välisenä aikana. Hankkeet allekirjoitetaan loka-joulukuun 2022 välisenä aikana.

Komissio järjestää Innovaatiorahaston hausta infowebinaarin 10.11.2021. Ilmoittaudu mukaan täältä.

Asiasanat: