EWRC-viikkoa vietettiin tänä vuonna jo 19. kerran, ja se keräsi ennätysmäärän osallistujia eri puolelta Eurooppaa. Tämän vuoden teemoina olivat koheesio, vihreys, digitaalisuus ja asukkaiden osallistaminen. Myös Turku ja Varsinais-Suomi olivat esillä tapahtumissa.

Euroopan komissio ja alueiden komitea järjestivät vuosittaisen Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon lokakuussa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 591 kumppania, 1261 puhujaa sekä ennätykselliset 17 600 kuuntelijaa. Kaikki tallenteet voi katsoa jälkikäteen Vimeosta, mikäli joku mielenkiintoisista tapahtumista meni ohitse. Tapahtumasivuilla julkaistiin viikon lopuksi myös tulokset verkkokyselystä, johon vastasi yli 1300 osallistujaa.

Sustainable, beautiful and inclusive urban areas – how can the New Europea Bauhaus boost the holistic green transition?

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston koordinoimassa tapahtumassa keskusteltiin, kuinka Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite voi tukea kaupunkikehittämistä ja vihreää siirtymää. Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen esitteli Turun työtä lähiöiden kehittämiseksi. Turussa laaditaan nyt Bauhausin arvojen hengessä yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa lähiövisiota, joka luo suuntaviivat alueiden kehittämiselle. Tavoitteena on ehkäistä segregaatiota, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tehdä alueista viihtyisiä ja hyvää elämää edistäviä. Uudistaminen, korjaaminen ja rakentaminen tulee olla myös ilmastotavoitteiden mukaisesti kestävää. Vera Winthagen komission yhteisestä tutkimuskeskuksesta ja Laura Hetel komission tki- pääosastolta kertoivat komission tavoitteista ja EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista Bauhaus-hankkeiden toimeenpanoon. Tilaisuuden tallenne ja esitykset löytyvät täältä.

Regions and Urban Nodes contributing to the European Year of Rail

EU-keskustelu junayhteyksien kehittämisestä keskittyy yleensä pitkänmatkan, rajat ylittävään matkustamiseen. Liian usein keskustelusta unohtuu raideliikenteen merkitys alueellisella tasolla ja sen vaikutus tasapainoiseen alue- ja kaupunkikehitykseen, työssäkäyntialueen laajenemiseen ja kestävään aluetalouteen. Rautateiden teemavuosi tarjosi oivan tilaisuuden tuoda esiin näitä teemoja eurooppalaisten alueiden näkökulmasta. Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja, kertoi 13.10. tilaisuudessa Varsinais-Suomen suunnitelmista paikallisjunaliikenteen uudelleen lanseeraamiseksi. Ensisijainen tavoite on kuitenkin tunnin junan toteuttaminen, sillä se toimii edellytyksenä paikallisjunaliikenteen kehittämiselle. Herald Ruijters, DG Moven apulaispääjohtaja, totesi Turun tunnin junan olevan yksi valmiimmista suomalaisista hankkeista toteutettavaksi. Tilaisuuden tallenne löytyy täältä ja POLIS-verkoston uutinen tilaisuudesta täältä.

A territorial approach to climate action and resilience

Turun pormestari Minna Arve kertoi OECD:n ja ICLEI:n järjestämässä työpajassa Turun kunnianhimoisesta ilmastotyöstä. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä ja sen jälkeen ilmastopositiivinen. Tämä tarkoittaa, että Turun nettovaikutus ilmastoon muuttuu lämmittävästä viilentäväksi. Tähän mennessä kaupunki on saanut vähennettyä päästöjään yli 50 %:lla vuoden 1990 tasosta. Turun tavoitteena on myös täysin jätteetön ja kestävä luonnonvarojen käytön suhteen, eli resurssiviisas kaupunki, vuoteen 2040 mennessä. Jotta tavoitteisiin päästään, tarvitaan mukaan kaikki toimijat, niin kaupunkilaiset kuin alueen yritykset. 1.5-asteen elämä -kampanja on yksi esimerkki asukkaiden osallistamisesta ilmastotyöhön. Tilaisuuden tallenne löytyy täältä.

European cities localising the SDGs: experiences and lessons learned

Turun kaupunki oli mukana myös torstaina 14.10. järjestetyssä työpajassa, jossa käsiteltiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden alueellisen toteuttamisen kokemuksia, haasteita ja mahdollisuuksia. Turun viime vuonna julkaistusta kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoisesta arvioinnista  oli puhumassa Turun kaupungin erityisasiantuntija Anna Bertoft. Työpajan tallenteen pääset katsomaan täältä.