Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2021 kalenteri löytyy täältä ja vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla

Parlamentissa on tällä viikolla valiokuntien kokouksia sekä täysistunto keskiviikkona ja torstaina.

 • COP26-konferenssi
  Parlamentin delegaatio Glasgowissa osallistuu YK:n ilmastokonferenssiin. Mepit vaativat muun muassa G20-maiden sitoutumista ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä.
 • Yritysverotuksen läpinäkyvyys
  Parlamentissa keskustellaan ja äänestetään aloitteesta, joka velvoittaisi monikansallisia yrityksiä ilmoittamaan julkisesti mitä veroja ne maksavat kussakin EU-maassa. (keskustelu keskiviikkona, äänestys torstaina)
 • EU Agency for Asylum
  Mepit äänestävät nykyisen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston uudistamisesta. Nykyisen EASO:n tilalle luotaisiin uusi ”EU Agency for Asylum”, jolla tulee olemaan laajemmat valtuudet helpottamaan jäsenmaiden välistä yhteistyötä. (äänestys torstaina)
 • Lehdistönvapaus / SLAPP
  Parlamentin jäsenet esittävät paketin ehdotuksia, joiden tarkoituksena on torjua uhkia, joita SLAPP-oikeusjutut aiheuttavat toimittajille, kansalaisjärjestöille sekä kansalaisyhteiskunnalle. (torstaina)
 • Keskustelut neuvoston kanssa
  Mepit keskustelevat muun muassa energiahinnoista, maahanmuutosta sekä kaupasta neuvoston puheenjohtajan Michelin kanssa. (keskiviikko).

Valiokuntien kokoukset
Parlamentin valiokuntien kokouksien aikataulut ja esityslistat löytyvät täältä.

 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 9.11.
  Asialistalla mm. rakennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano, tietohallintosäädös, sekä julkinen kuulemistilaisuus liittyen Fit for 55-ilmastopaketin energianäkökohtiin.
 • Budjettivaliokunta 9.11.
  Asialistalla mm. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, kiinteistöpolitiikka, EU:n erillisvirastoja koskevien ulkopuolisten selvitysten esittely, lisärokoteannokset alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maille sekä unionin pelastuspalvelumekanismin määrärahalisäys.
 • Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 9.11.
  Asialistalla mm. Fit for 55-ilmastopakettiin liittyviä aiheita, kuten esimerkiksi ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismin perustamisesta, uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin muuttaminen sekä keskustelu luonnonmukaista maataloutta koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta.
 • Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.11.
  Asialistalla mm. eurooppalaisten rajat ylittävien yhdistysten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen säännöt, kansalaisyhteiskunnan kapeneva toimintatila Euroopassa, EU:n strategia antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi sekä maahanmuuttajien salakuljetuksen vastainen EU:n toimintasuunnitelma vuosiksi 2021–2025.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 10.11.

Asialistalla on:

 • Strategisen kompassin esittely

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian prioriteetit löytyvät täältä.

 • YK:n ilmastokonferenssi Glasgowissa 31.10.–12.11.
  EU:n valtuuskunta on mukana ilmastokonferenssissa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja EU:n neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian pääministeri Janez Janšan edustamana.
 • Euroryhmä 8.11.
  Asialistalla mm. digitaalisen euron vaikutuksista yhteiseen valuuttaan, makrotalouden tulevaisuudennäkymät, energian hinnat inflaatiokehityksen puitteissa, kansainvälisistä kokouksista tiedottaminen sekä yhteinen kriisinratkaisurahasto.
 • Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 9.11.
  Asialistalla mm. talouden elpyminen koronapandemian jälkeen, ohjausjärjestelmän tulevaisuudennäkymät, NextGenerationEU-välineen täytäntöönpanon nykytilanne, energian hintojen ja inflaation kasvu sekä Basel III -täytäntöönpano.
 • Ulkoasiainneuvosto 11.11. (kauppa)
  EU:n kauppaministerien asialistalla on mm. WTO:n uudistus, EU-USA -kauppasuhteet, käynnissä olevat kahdenväliset kauppaneuvottelut sekä EU:n kauppasopimusten täytäntöönpano.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Verkkotapahtuma: ”Green Transition in the Region of Attica: what comes next?” 9.11.
  Tapahtumassa keskustellaan Attican alueen esimerkin kautta siirtymästä perinteisestä jätteenkäsittelystä kiertotalouden suuntaan.
 • Green Deal Going G-Local: a discussion on the COP26 outcomes 
  Verkkotapahtumassa keskustellaan COP26-ilmastokonferenssin tärkeimmistä lopputulemista, sekä Green Dealin mukaisten alueellisten toimien roolista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.