Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2021 kalenteri löytyy täältä ja vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla: 

 • EU:n digitaalinen koronatodistus
  Mepit keskustelevat EU:n koronatodistusten käyttöönotosta, sekä uusien mm. Ranskassa ja Itävallassa käyttöönotettujen toimien vaikutuksesta vapaaseen liikkuvuuteen. (torstaina)
 • Keskustelu EKP:n pääjohtajan kanssa
  Talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenet keskustelevat EKP:n pääjohtajan Christine Lagarden kanssa muun muassa inflaatiotavoitteesta sekä asumiskustannusten jyrkästä noususta. (maanantai)
 • Globaalin metsäkadon pysäyttäminen
  ENVI-valiokunnassa keskustellaan komissaari Sinkevičiuksen kanssa uudesta komission ehdotuksesta, joka pyrkii pysäyttämään globaalin metsäkadon velvoittamalla markkinoille tuotteita asettavien yritysten suorittavan etukäteistarkastuksen. (torstai)
 • ”Kultaiset passit” ja viisumit
  Kansalaisvapauksien valiokunnan jäsenet keskustelevat myös mietintöluonnoksesta, joka kehottaa komissiota ehdottamaan sääntelyä kansalaisuuden tai EU:n ulkopuolisen kansalaisten oleskeluoikeuksien myöntämisestä investointien vasteena. (torstai)
 • Euroopan tulevaisuuskonferenssi
  Kansalaispaneelien toinen kierros jatkuu verkossa. Paneeli keskittyy tällä kertaa elintapoihin, ympäristön suojeluun, terveyteen, talouden ja kulutuksen uudelleensuuntaamiseen, sekä kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. (perjantai-sunnuntai)

Valiokuntien kokoukset
Parlamentin valiokuntien kokouksien aikataulut ja esityslistat löytyvät täältä.

 • Aluekehitysvaliokunta (koordinaattoreiden kokous) 15.11.
  Asialistalla mm. keskustelu komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston johtajan Nicola De Michelisin kanssa ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta koheesiopolitiikassa sekä uuden koheesiopolitiikan 2021–2027 käynnistämisestä ja kumppanuussopimusten tilanteesta.
 • Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta / Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 15.11.
  Asialistalla mm. miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittaminen palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 15.11.
  Asialistalla mm. keskustelu komission kanssa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuotuisista työohjelmista ja Euroopan kulttuuripääkaupungista sekä keskustelu ja äänestys liittyen Euroopan nuorten teemavuoteen 2022.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 18.11.
  Asialistalla mm. keskustelu komission kanssa IMO:n meriympäristön suojelukomitean tulevasta kokouksesta ja lainsäädäntöehdotuksesta unionin markkinoille saatettuihin tuotteisiin liittyvän metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen riskin minimoimiseksi.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.
Komission seuraava kokous on 17.11.

Asialistalla on:

 • Review of competition policy: fit for new challenges
 • Global Gateway 
 • Nature: soil, deforestation, waste

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian prioriteetit löytyvät täältä.

 • Maatalous- ja kalastusneuvosto 15.11.
  Asialistalla on mm. päätösten hyväksyminen EU:n 2030 metsästrategiasta, keskustelua maataloustuotteiden markkinatilanteesta sekä komission kuuleminen Iso-Britannian kanssa käytävistä ensivuoden kalastuskiintiöihin liittyvistä neuvotteluista.
 • Ulkoasiainneuvosto / puolustus 15.–16.11.
  Asialistalla on mm. ulko- ja puolustusministereiden yhteinen keskustelu ehdotuksesta EU:n strategiseksi kompassiksi, tiedotus Sahelin tilanteesta, Länsi-Balkanin viimeaikaisten tapahtumien käsittely sekä EU:n koulutusoperaatiot. Ministerit osallistuvat myös EDA:n johtokunnan kokoukseen sekä keskustelevat epävirallisesti Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.
 • Yleisten asioiden neuvosto / koheesio 18.11.
  Asialistalla mm. keskustelu koheesiopolitiikan vaikutuksesta elpymiseen, vihreään ja digitaaliseen siirtymään, kilpailukykyiseen kestävyyteen, häiriönsietokykyyn sekä taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.
 • Ulkoasiainneuvosto / kehitys 19.11.
  Asialistalla mm. keskustelu Yhdysvaltojen kansainvälisen kehitysviraston johtajan, Samantha Powerin kanssa sekä vedestä suhteessa EU:n ulkoiseen toimintaan Keski-Aasiassa.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Sidosryhmien verkkokuuleminen: ”Amending the Renewable Energy Directive to meet the new 2030 climate targets” 15.11.
  Alueiden komitea järjestää verkkotapahtumana sidosryhmien kuulemisen valmisteilla olevasta lausunnosta uusiutuvan energian direktiivin muuttamisesta vastaamaan vuoden 2030 uusien ilmastotavoitteita, osana Fit For 55 -ilmastopakettia.
 • Verkkotapahtuma: Monitasoinen vuoropuhelu oikeudenmukaisesta siirtymästä: mullistavia esimerkkejä kaupungeilta ja alueilta 15.11.
  Alueiden komitea järjestää yhdessä komission kanssa monitasoisen vuoropuhelun oikeudenmukaisesta siirtymästä. Verkkotapahtumassa paikalliset toimijat ja komission edustajat jakavat ajatuksia aiheesta. 
 • CIVEX-valiokunnan 10. kokous 16.11.
  Asialistalla on mm. AK:n ja OECD:n yhteisen maahanmuuttajien kotoutumista alueellisella tasolla tarkastelevan tutkimuksen tulosten esittely, vuosittainen keskustelu Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA:n kanssa ihmisoikeuskaupungeista puitteena oikeuksien alueelliselle vahvistamiselle, sekä temaattinen debatti Euroopan tulevaisuuskonferenssin roolista demokratian vahvistamisen mahdollistajana.
 • Nuorten vaaleilla valittujen poliitikkojen ryhmän (YEP) foorumi Euroopan tulevaisuudesta 17.–23.11.
  YEP:n jäsenet kokoontuvat kolme päivää kestävään foorumiin, jossa he luonnostelevat Euroopan tulevaisuuskonferenssiin pääprioriteettinsa, jotka myöhemmin esitellään alueiden komitealle. Keskustelun teemoina ovat digitaalinen siirtymä, eurooppalainen demokratia, nuorten työ- ja koulutusmahdollisuudet, sekä inklusiivisten ja kestävien yhteisöjen rakentaminen.