Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2021 kalenteri löytyy täältä ja vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla: 

Parlamentissa on viikolla 47 täysistuntoviikko, sekä lisäksi valiokuntien kokouksia.

 • COP26-ilmastosopimus
  Mepit keskustelevat komission puheenjohtajan von der Leyenin kanssa COP26-ilmastokokouksen lopputulemista. (keskiviikkona)
 • EU:n budjetti vuodelle 2022
  Meppien on määrä hyväksyä komission ja neuvoston kanssa yhteistyössä laadittu sopimus EU:n budjetiksi vuodelle 2022. Painotus on mm. terveydessä, nuorisossa ja ilmastotoimissa. (keskustelu tiistaina, äänestys keskiviikkona)
 • EU:n yhteinen maatalouspolitiikka
  Mepit keskustelevat ja äänestävät EU:n uudistetusta yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP). Uudistettu YMP tähtää vihreämpään, reilumpaan, joustavampaan ja läpinäkyvämpään maatalouspolitiikkaan. (keskustelu ja äänestys tiistaina)
 • Koronapandemian tilanne
  Parlamentti keskustelee komission kanssa huonontuvasta koronavirustilanteesta, sekä mahdollisista EU:n yhteisistä, koordinoidummista toimista sen parantamiseksi. (maanantai)
 • Digitaaliset markkinat
  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa äänestetään luonnoksesta, joka pyrkii estämään suurien verkkofoorumeiden ”gatekaaper”-yritysten epäreilua toimintaa. (tiistaina)

Valiokuntien kokoukset
Parlamentin valiokuntien kokouksien aikataulut ja esityslistat löytyvät täältä.

 • Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 22.11.
  Asialistalla mm. kaupunkialueiden haasteet koronapandemian jälkeen, työpaikkademokratiaa käsittelevä direktiivi sekä koheesiopolitiikan merkitys innovatiivisten ja älykkäiden muutosten sekä tieto- ja viestintätekniikan alueellisen yhteenliitettävyyden edistämisessä.
 • Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 22.11.
  Asialistalla on digimarkkinasäädös sekä kaupan esteiden torjuminen sisämarkkinoilla.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 24.11.

Asialistalla on:

 • European Semester autumn package
 • Capital Markets Union
 • EU response to the situation at the EU’s external borders with Belarus
 • Reinforcing democracy and integrity of elections package

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian prioriteetit löytyvät täältä.

 • Yleisten asioiden neuvosto 23.11.
  Asialistalla on mm. Komission työohjelma ensi vuodelle, EU:n ja Britannian suhteiden tilanne, 16.–17.12. pidettävän Eurooppa-neuvoston valmistelu, sekä päätelmien hyväksyminen koskien varautumisen, toimintakyvyn ja selviytymiskyvyn vahvistamista tulevien kriisien varalta.
 • Kilpailukykyneuvosto 25.–26.11.
  Asialistalla on mm.  digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös, elpymissuunnitelman täytäntöönpano, tilannekatsaus 55-valmiuspaketiin, kilpailupolitiikkaa koskeva tiedonanto sekä Ranskan puheenjohtajakauden valmistelu.
 • ETA-neuvoston kokous 24.11.
  Asialistalla mm. ETA-sopimuksen toimivuuden tila sekä EU:n uusi teollisuuspolitiikka. Lisäksi ministerit keskustelevat kokouksen yhteydessä strategisesta kompassista, Kiinasta sekä Valko-Venäjästä.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • NAT-valiokunnan 10. kokous 22.11. 
  Asialistalla mm. aloite EU:n terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaisesta (HERA), EU:n metsästrategia 2030 sekä EU:n tulevat säännöt koskien valtionavustuksia maataloudelle, metsätaloudelle ja maaseudulle.
 • ENVE-valiokunnan 10. kokous 23.–24.11. 
  Asialistalla mm. keskustelu Euroopan tulevaisuuskonferenssista, muutosehdotukset energiatehokkuusdirektiiviin ja uusiutuvan energian direktiiviin, sosiaalinen oikeudenmukaisuus vihreän kehityksen ohjelmassa sekä EU:n kuntien ja alueiden hyväksi toimiva päästökauppajärjestelmä ja hiilirajamekanismi.
 • Sidosryhmien kuulemistilaisuus EU:n työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta strategiakehyksestä 2021–2027, 23.11. 
  Alueiden komitea järjestää sidosryhmien kuulemistilaisuuden Brysselissä. Aiheena on EU:n työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva strategiakehys vuosille 2021-2027.
 • Konferenssi EU:n Missioista 25.11. 
  Alueiden komitea on mukana komission järjestämässä konferenssissa EU:n missioista. Tapahtumassa on tarkoitus käynnistää missioiden implementaatio kaupunkien ja alueiden kanssa, sekä keskustella erityisesti kaupunkimission seuraavista askelista.