Uuden alueiden välisen innovoinnin investointivälineen (I3) tavoitteena on tukea alueiden yhteisten investointialojen kehittämistä sekä ennen kaikkea kypsien innovaatioiden kaupallistamista. Rahoitusvälineen budjetti on 570 miljoonaa euroa vuosille 2021–2027. Ensimmäisen I3-haun infotilaisuus järjestetään 9.12. – ilmoittaudu mukaan!

Uusi alueiden välisen innovoinnin investointiväline (Interregional Innovation Investments, I3) on osa Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR). Se perustuu alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden pohjalta tehtävään yhteistyöhön ja erityisesti siihen liittyviin temaattisiin kumppanuuksiin. Kumppanuuksien tavoitteena viedä eteenpäin alueiden yhteisiä innovaatioita ja saada niitä kaupallistettua. Kaupallistamisvaihe on osoittautunut usein hankalaksi, ja tähän tarpeeseen I3-väline pyrkii nyt vastaamaan. I3-rahoitusväline on siis tarkoitettu kypsille alueiden välisille innovaatioinvestointihankkeille.

I3-rahoitusvälinen koostuu kahdesta toimintalohkosta:

  1. Rahoitustuen ja neuvontapalvelujen tarjoaminen alueiden välisiin innovointihankkeisiin investoimisessa
  2. Rahoitustuen ja neuvontapalvelujen tarjoaminen arvoketjujen kehittämiseen vähemmän kehittyneillä alueilla

Ensimmäinen I3-haku on suuruudeltaan 145 miljoonaa euroa ja se kattaa vuodet 2021 ja 2022. Hausta järjestetään infotilaisuus kaikille kiinnostuneille 9.12. Ilmoittaudu mukaan täällä.