Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2021 kalenteri löytyy täältä ja vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla: 

Parlamentissa on viikolla 48 valiokuntien kokouksia.

 • Euroopan lääkevirasto
  Euroopan lääkeviraston (EMA) johtaja keskustelee ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsenten kanssa COVID-19 -rokotekampanjan tilanteesta sekä pandemian yleistilanteesta.
 • Sukupuolittuneen väkivallan torjuminen
  Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta äänestää lainsäädäntöaloitteesta, joka pyrkii puuttumaan sukupuolittuneeseen verkkoväkivaltaan.
 • EU:n kauppaintressit
  Kansainvälisen kaupan valiokunta äänestää aloitteesta liittyen kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen pääsy kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille.
 • Yleislaturi
  Sisämarkkina- ja kuluttajansuoravaliokunta keskustelee ensimmäisen kerran elektroniikkalaitteiden yleislaturialoitteesta, jota parlamentti on pyytänyt jo pitkään.   

Valiokuntien kokoukset
Parlamentin valiokuntien kokouksien aikataulut ja esityslistat löytyvät täältä.

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.11.
  Asialistalla on mm. COP26-kokouksen seuraukset EU:n ilmastopolitiikalle, WHO:n ilmanlaatua koskevat uudet suuntaviivat, keskustelu EMA:n pääjohtajan Emer Cooken kanssa sekä keskustelu EU:n yleisestä talousarviosta.
 • Kansainvälisen kaupan valiokunta 29.–30.11.
  Asialistalla on mm. hiilirajamekanismin perustaminen, kauppaa ja investointeja koskeva indopasifisen alueen strategia sekä kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen osalta.
 • Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 29.11.
  Asialistalla on mm. EU:n uusi metsästrategia 2030 ja vastuullista elintarviketoimintaa ja markkinointikäytäntöjä koskevat käytännesäännöt.
 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30.11.
  Asialistalla on mm. verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa EU:ssa, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat, merellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskeva strategia sekä EU:n autoalan tulevaisuus.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 1.12.
  Asialistalla on mm. kulttuurin, koulutuksen, tiedotusvälineiden ja urheilun rooli rasismin torjunnassa, keskustelu komission kanssa Luova Eurooppa -ohjelman medialohkon täytäntöönpanosta sekä maailman lasten koulutuksen edistämistä koskevan EU:n strategian kehittäminen.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on keskiviikkona 1.12.

Asialistalla on:

 • Global Gateway initiative (connectivity)
 • Digital justice package
 • Addressing together new COVID-19 challenges

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian prioriteetit löytyvät täältä.

 • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto, 29.–30.11.
  Asialistalla mm. päätöslauselma urheilun eurooppalaisesta mallista ja urheilualan tulevaisuuden haasteet, sekä tilannekatsaus koronaviruspandemian vaikutuksesta urheiluun. Lisäksi Ranskan valtuuskunta kertoo tammikuussa alkavan kautensa koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilualojen työohjelmasta.
 • Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto 2.–3.12.
  Asialistalla mm. 55-valmiuspaketti, toimet energian hintojen nousua vastaan, digitaaliset oikeudet ja periaatteet sekä Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -ohjelma

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Alueiden komitean 147. täysistunto 1.–2.12.
  Hybridi-muodossa järjestettävän täysistunnon asialistalla on mm. Euroopan tulevaisuuskonferenssi, Ranskan puheenjohtajuuskauden teemat, AK:n vuoden 2022 prioriteetit, Euroopan nuorten vuosi 2022 sekä taistelu disinformaatiota vastaan.
 • Alueiden komitean ”Climate Pact” -lähettiläiden verkkotapahtuma 3.12
  ENVE-valiokunnan ja komission yhteinen tapahtuma on omistettu alueiden komitean ”climate pact” -lähettiläille. Verkkotapahtumaan voi ilmoittautua täällä.