Hanketyöpaja järjestetään jo toista kertaa Brysselissä 18.-19.5.2022. Työpajassa pienet ja keskisuuret kaupungit ympäri Eurooppaa saavat mahdollisuuden keskustella ja jakaa tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista.

Tapahtuman tarkoituksena on tehdä EU-rahoitusmahdollisuuksiin ja EU-projektien toteuttamiseen liittyvästä informaatiosta saavutettavampaa myös pienemmille kaupungeille, sillä keskisuurilla ja pienillä kaupungeilla on tärkeä rooli uusien yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaavien ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämisessä, testaamisessa sekä implementoinnissa.

Hanketyöpajan tavoitteena on:

  • tarjota informaatiota EU-rahoitusohjelmista sekä verkostoista EU-tasolla
  • tarjota alusta keskustelulle kaupunkien ja niiden edustajien välillä
  • tarkastella eri aiheiden ja projektien potentiaalia eurooppalaisella tasolla
  • tarjota fokusoitua ja luotettavaa verkostoitumismahdollisuutta kaupunkien sidosryhmille

Osallistuminen työpajaan tapahtuu jälleen kaupunkitiimeinä, joihin pätee seuraavat ehdot:

  • tiimissä tulee olla vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä
  • tiimissä tulee olla mukana ainakin yksi kaupunkihallinon edustaja, ja tiimin muiden jäsenten tulee olla jostakin seuraavista sidosryhmistä: korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, yritykset, kaupunkiyhdistykset ja kansalaiset.
  • tiimin jäsenten ei kuitenkaan tarvitse olla samasta kaupungista, vaan esimerkiksi A-kaupungin yliopiston edustaja voi liittyä Y-kaupungin tiimiin.

Kaupunkitiimit voivat esitellä työpajassa hankeideansa tai haasteen, johon muilta kaupungeilta toivotaan sparrausta. Vastaavasti kaupunkitiimit voivat osallistua muiden kaupunkien hankeidea- tai haastetyöpajaan.

Ilmoittautumista ja kaupunkiprofiilin luomista varten julkaistaan lähiaikoina lomake, mutta tiimin suunnittelun voi jo aloittaa ja päivämäärä kannattaa varata kalenteriin jo nyt!

Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoja ja osallistumaan, olethan meihin yhteydessä niin voimme lisätä sinut postituslistalle!

Lisätietoja: Miia Paananen, EU-erityisasiantuntija miia.paananen[at]turku.fi

Asiasanat: