Komissio julkaisi 24.11. Erasmus+ -ohjelman ensi vuoden työohjelman ja sen alaiset haut. Ohjelman vuosibudjetti nostettiin 3,9 miljardiin euroon. Lisäksi työohjelmassa esitellään useita uusia toimia tukemaan digitaalisuutta, kestävyyttä, saavutettavuutta ja rajat ylittävää yhteistyötä.

Vuosi 2022 on nuorten teemavuosi sekä Erasmus+ -ohjelman 35-vuotisjuhla, ja nämä näkyvät vahvasti ensi vuoden työohjelmassa. Aiemmista ohjelmista tuttujen toimien lisäksi vuoden 2022 ohjelmaan on tuotu uutuuksia:

  • Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet, joiden avulla tuetaan vihreää ja digitaalista siirtymää
  • Korkeakoulujen ja nuorisoalan virtuaalivaihdot
  • Kolmansien maiden kanssa tapahtuvan vaihdon määrän lisääminen
  • DiscoverEU-ohjelman erityiset hakukierrokset organisaatioille, jotka tukevat sellaisten nuorten osallistumista, joilla on lähtökohtaisesti muita vähemmän mahdollisuuksia
  • Jean Monnet -toimet, joiden avulla tehdään EU:ta tutummaksi nuorille ja tarjotaan saavutettavampaa informaatiota EU-aiheista
  • Yhteistyöhankkeiden rahoituksen yksinkertaistaminen tarjoamalla mahdollisuuksia kertakorvauksen hakemiselle.

Mukana on myös viime rahoituskauden lopulla käynnistetty eurooppalaisia korkeakouluja koskeva aloite, joka pyrkii vahvistamaan strategisia kumppanuuksia ja rajat ylittävää yhteistyötä eurooppalaisen korkeakoulujen välillä.

Miten rahoitusta haetaan?

Erasmus+ -rahoitusta voivat hakea koulutus-, nuoriso-, tai urheilualalla olevat yksityiset ja julkiset toimijat.

Oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen sekä pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin rahoitusta haetaan Opetushallituksen kautta. Hakujen määräajat näihin ovat:

  • oppimiseen liittyvä liikkuvuus (KA1-toiminnot) 23.2.
  • pienimuotoiset kumppanuushankkeet (KA2-toiminnot) 23.3. ja 4.10.
  • kumppanuushankkeet 23.3.
  • nuorisoalan kumppanuushankkeissa toinen hakukierros: 4.10.2022

Osaan toimista, kuten urheilutoimiin, innovaatioyhteenliittymiin, tulevaisuuteen suuntaaviin hankkeisiin sekä ammatillisen koulutuksen huippuyksiköihin liittyviin hankkeisiin puolestaan haetaan avustuksia Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA:n kautta. Näihin liittyvät hakemukset lähetetään komission Funding & tenders -portaalissa. Ensimmäiset hakuajat näihin päättyvät helmikuun lopussa. Eurooppalaiset yliopistot -toimintoon tulee erillinen hakukierros ensi vuoden aikana, luultavasti alkuvuodesta

Tietoa hankemahdollisuuksista ja apua hakemusten valmisteluun tarjoavat kansalliset toimistot. Suomessa tästä vastaa Opetushallitus.

Sekä OPH että EACEA järjestävät lähiaikoina ohjelmasta ja avustusten hakemisesta infotilaisuuksia. Tarkemmista ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin näiden tahojen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Ideoinnin avuksi aiemmista Erasmus+ -rahoituksella toteutetuista hankkeista voi käydä lukemassa täältä

Asiasanat: