Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2021 kalenteri löytyy täältä ja vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla: 

Parlamentissa on viikolla 49 valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia.

 • Syövän torjunta
  Parlamentin syöväntorjunnan erityisvaliokunta keskustelee ja hyväksyy lopulliset suosituksensa EU:n syöväntorjuntasuunnitelman suhteen, joka pyrkii mm. vähentämään epätasa-arvoa syöväntorjunnassa sekä tukemaan alan tutkimusta ja innovaatioita. (torstai)
 • Lelujen turvallisuus
  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenet keskustelevat toimista lelujen turvallisuuden takaamiseksi EU:n sisällä. (torstai)
 • Ranskan puheenjohtajuuskausi
  Parlamentin puhemies sekä poliittisten ryhmien puheenjohtajat tapaavat Pariisissa Ranskan ministerien kanssa ensi vuoden alussa alkavan Ranskan puheenjohtajuuskauden valmisteluita varten. (torstai)
 • Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat
  Mepit kokoontuvat kansallisten parlamentaarikkojen kanssa korkean tason konferenssiin käymään vuoropuhelua maahanmuutto- ja turvapaikka-aiheista. (perjantaina)

Valiokuntien kokoukset:

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 6.12.
  Asialistalla on mm. EU:n maaperästrategia, uusi kansanvälinen pandemiayleissopimus sekä keskustelu YK:n apulaispääsihteerin kanssa maailmanlaajuisista ilmasto- ja ympäristötavoitteista vuonna 2022.
 • Budjettivaliokunta 9.12.
  Asialistalla on mm. EU-budjetin rooli Fit for 55 -ilmastopaketissa sekä vuoden 2022 budjetin käsittely.
 • Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 9.12.
  Asialistalla on mm. nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, pitkäaikaistyöttömyyden torjunta sekä työllisyys ja sosiaalinen toipuminen koronapandemian jälkeen.
 • Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 9.12.
  Asialistalla on mm. julkinen kuuleminen Brexitin vaikutuksista maatalousmarkkinoihin EU:ssa sekä luomutuotantoa koskeva toimintasuunnitelma. 

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 8.12.

Asialistalla on:

 • Improving the working conditions in platform work
 • Instrument to deter and counteract coercive actions by third countries
 • Action plan for the social economy  
 • Initiative to extend the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech  
 • Individual learning accounts
 • European approach for micro-credentials
 • Schengen package

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian prioriteetit löytyvät täältä.

 • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto, 6.–7.12.
  Asialistalla on mm. vähimmäispalkat, palkkauksen läpinäkyvyys, ALMA-aloite, toimet koronan leviämisen ehkäisemiseksi, Euroopan terveysunionin vahvistaminen sekä Euroopan lääkestrategian tilanne.
 • Talous- ja raha-asioiden neuvosto 7.12.
  Asialistalla mm. verotus, 55-valmiuspaketti, pankkiunionin vahvistaminen, komission pääomamarkkinaunionia koskeva lainsäädäntöehdotus, rahanpesuntorjunta ja ensi vuoden eurooppalainen ohjausjakso.
 • Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto 9.12.
  Asialistalla mm. 55-valmiuspaketti, asetus kestävästä lentoliikenteestä, asetus uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä sekä asetus vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta.
 • Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 9.–10.12.
  Asialistalla mm. EU:n ulkorajojen vahvistaminen, Euroopan elpymissuunnitelma, terrorismin torjunta sekä suhteet Valko-Venäjään.
 • Maatalous- ja kalastusneuvosto 12.–13.12.
  Asialistalla mm. valmiussuunnitelma elintarvikehuollon ja elintarviketurvan varmistamiseksi kriisiaikoina, asetus useiden kalastuksenvalvonta-asetusten muuttamisesta sekä komission esitys asetuksesta metsäkatoon tai metsien tilan heikkenemiseen liittyvien tuotteiden saattamisesta EU:n markkinoille ja niiden viennistä.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • COTER-valiokunnan 11. kokous 10.12.
  Asialistalla mm. EU-UK -suhteiden vahvistaminen, nollapäästötavoite tiekuljetuksissa sekä kuluneen rautateiden teemavuoden loppupäätelmät.
 • Green Deal Going Local -työryhmän kokous 9.12.
  Asialistalla mm. YK:n COP26-ilmastokonferenssin lopputulemat, vihreän kehityksen ohjelman rooli komission ensi vuoden työohjelmassa, sekä yleinen keskustelu vihreän kehityksen ohjelmasta.