Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitteli 9.12. maan tammikuussa alkavan puheenjohtajuuskauden tavoitteet. Tulevan kauden painopisteet ovat muun muassa ilmastonmuutoksessa, digitalisaatiossa sekä EU:n suvereniteetin vahvistamisessa.

Ranskan puheenjohtajuuskausi käynnistyy vuodenvaihteessa, ja motokseen alkavalle kaudelle maa on valinnut: "elpyminen, voima, yhteenkuuluvuus” (relance, puissance, appartenance). ". Maan edellisestä vuoden 2008 puheenjohtajuuskaudesta on vierähtänyt jo tovi. Presidentti Macron  esitteli Rankan tavoitteita alkavalle kaudelle sekä Euroopan tilannekuvaa. Ranskan painopisteet tulevat olemaan muun muassa seuraavissa teemoissa:

 • Suvereniteetti ja liikkuvuus
  Macron nosti esiin mm. EU:n suvereniteetin suhteessa ulkovaltoihin, unionin ulkorajojen vahvemman kontrollin, Schengen-alueen reformin sekä maahanmuuttopaketin edistämisen.
 • Ilmastoteemat
  Ilmastoteemat tullaan ottamaan vahvasti mukaan puheenjohtajuuskauden prioriteetteihin, ja presidentin mukaan yhteisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa ei aiota hukata aikaa. Yksi mainituista tavoitteista on hiilirajamekanismin implementointi.
 • Taloudellinen kehitys
  Puheenjohtajuuskauden motossakin esiin nostettu talouden toipuminen tulee myös olemaan merkittävässä roolissa ensi keväänä. Macron painotti erityisesti taistelua työttömyyttä vastaan sekä uusien työpaikkojen luomista olennaisille aloille.
 • Digitaalinen kehitys
  EU:n digitaalinen siirtymä ja osaamisen merkitys globaalissa kontekstissa nostettiin myös esiin. Muun muassa digimarkkinasäädös (DMA) ja digipalvelusäädös (DSA) saivat erityishuomiota presidentin puheessa.
 • Eurooppalainen sosiaalinen malli
  Macron painotti myös eurooppalaisen sosiaalisen mallin puolustamista ja solidaarisuutta. Vuoden 2022 ollessa myös Euroopan nuorten teemavuosi, nostettiin tavoitteisiin myös alle 25-vuotiaiden nuorten kansalaisuusaloitteen (”European Civic Service”).
 • Euroopan historia
  Lisäksi puheenjohtajuuskauden aikana halutaan käynnistää laaja projekti Euroopan historian parissa yhteistyössä akateemisen sektorin kanssa.

Tarkempi ohjelma ja prioriteetit julkaistaan myöhemmin puheenjohtajuuskauden virallisilla verkkosivuilla. Ranskan jälkeen puheenjohtajuusvuorossa ensi vuonna ovat myös Tšekki ja Ruotsi.