Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan kuuluvan CEF2 Digital -välineen ensimmäinen työohjelma julkaistiin 16.12. Digitaalisten tietoliikenneinfrastruktuurien kehittämiseen tähtäävälle ohjelmalle on varattu yhteensä miljardi euroa rahoitusta vuosille 2021–2023.

Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelma, eli Connecting Europe Facility (CEF) tukee liikenteen, energian ja digitaalisen infrastruktuurin kehitystä Euroopan laajuisten verkkojen (nk. TEN-verkot) osalta.

CEF2 Digital -ohjelman juuri julkaistu työohjelma asettaa digitaaliseen tietoliikenneinfrastruktuuriin liittyvät tavoitteet seuraaville kolmelle vuodelle. Ensimmäiset haut julkaistaan tammikuussa 2022, ja hakuihin liittyen järjestetään lähiaikoina infopäivä.

CEF Digital ohjelman keskeisimmät toimet ja tavoitteet ovat:

  • 5G-infrastruktuurin käyttöönotto
  • uusien runkoverkkojen käyttöönotto tai nykyisten parantaminen
  • liikenteen ja energian alojen rajat ylittävien hankkeiden yhteydessä tapahtuva digitaalisen tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen ja liikenne- tai energianinfrastruktuuriin suoraan liittyvien operatiivisten digitaalisten alustojen tukeminen.
Asiasanat: