Komissio julkaisi 18.1. ehdotuksensa korkeakouluja koskevasta EU-strategiasta sekä eurooppalaisen korkea-asteen koulutusyhteistyön tehostamisesta.

Lue lisää

Komissio antoi syksyllä 2020 tiedonannon eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä. Nyt julkaistuilla uusilla aloitteilla viedään tätä tavoitetta eteenpäin.

Korkeakouluja koskeva EU:n strategia sisältää useita toimia seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistaminen
  • yliopistojen roolin vakiinnuttaminen tukitoimin, joiden keskiössä ovat akateeminen ura ja tutkijanura, tulevaisuuden taitojen laatu ja merkitys, monimuotoisuus, osallisuus, demokraattiset käytännöt, perusoikeudet ja akateemiset arvot
  • yliopistojen tukeminen muutostoimijoina vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä
  • yliopistojen roolin lujittaminen EU:n globaalin johtoaseman edistäjinä.

Strategiassa esitellään myös vuoden 2024 puoliväliin mennessä toteutettavaa neljä lippulaivahanketta, jotka toimivat korkeakouluja koskevien tavoitteiden tukena:

1. Eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymien tuen laajentaminen 60 uuteen yliopistoon, jolloin mukana olisi vuoteen 2024 mennessä yli 500 korkeakoulua. Erasmus+ -ohjelmasta osoitetaan tavoitteelle 1,1 miljardia euroa vuosille 2021–2027.

2. Korkeakoulujen yhteenliittymien oikeudellisen muodon vahvistaminen. Toteutus aloitetaan tänä vuonna Erasmus+ -pilottihankeen avulla.

3. Yhteisen eurooppalaisen tutkinnon luominen, jossa mm. tunnustetaan kansainvälisten kokemusten arvo. 

4. Eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen laajentaminen ottamalla käyttöön yksilöllinen Euroopan laajuinen opiskelijatunniste, joka on saatavilla kaikille vuoteen 2024 mennessä. 

Ehdotus neuvoston suositukseksi tiiviimmän eurooppalaisen korkeakoulujen yhteistyön luomiseksi pyrkii puolestaan mm. syventämään korkeakoulujen välistä yhteistyötä, helpottamaan tiedonkulkua sekä edistämään yhteisten koulutusohjelmien ja toimien toteuttamista, resurssien yhdistämistä ja yhteisten tutkintojen myöntämistä. Tukena toimivat eurooppalaisen korkeakoulutusalueen puitteissa luodut apuvälineet.

Asiasanat: