Komissio hyväksyi 13.1. vuoden 2022 Luova Eurooppa -työohjelman, nostaen samalla budjettia lähes 100 miljoonalla eurolla viime vuodesta. Ohjelmasta tuetaan kulttuurin- ja luovien alojen julkisen ja yksityisen sektorin toimia.

Lue lisää

Koronapandemia on ollut kulttuuri- ja luoville aloille erityisen vaikeaa aikaa. Komission tammikuun alussa hyväksymän Luova Eurooppa -työohjelman budjettia nostettiin 385 miljoonaan euroon, jonka avulla on tarkoitus tukea näiden alojen elpymistä ja kasvua. Ohjelmassa painotetaan myös EU:n yleisiä poliittisia painopisteitä, kuten kestävyyttä ja osallisuutta.

Luova Eurooppa -ohjelmaan (2021–2027) on varattu kokonaisuudessaan n. 2,4 mrd. euroa, ja se koostuu kolmesta alaohjelmasta: kulttuuri, media sekä monialainen toimintalinja. Vuoden 2022 työohjelmassa on luvassa myös uudenlaisia hankemahdollisuuksia:

Kulttuurin alaohjelma:

  • uusia hakuja ja aloitteita musiikin, kulttuuriperinnön, esittävien taiteiden ja kirjallisuuden aloilla
  • alan työntekijöiden kansainvälinen liikkuvuusohjelma

Median alaohjelma:

  • rahoitusta innovatiivisten videopelien ja virtuaalitodellisuuskokemusten kehittämiseen
  • Media 360-astetta -toimi johtaville teollisuusfoorumeille
  • uusi Media Market Gateway -väline tukemaan startup-yritysten innovointia
  • elokuvafestivaalien yhteistyön vahvistaminen verkostojen avulla

Monialainen alaohjelma:

  • lisätään rahoitusta Luova innovointikokeilu -toimen kautta luovien alojen toimijoiden yhteisille hankkeille, jotka edistävät myös Uuden eurooppalaisen Bauhausin tavoitteita
  • lisätukea uutismedioille lehdistönvapauden turvaamiseksi

Rahoitusta ohjelmasta voivat hakea luovan ja kulttuurin alan julkisen ja yksityisen tahon toimijat.

Luova Eurooppa -ohjelman lisäksi alan toimijoille on tarjolla muitakin EU-rahoitusmahdollisuuksia, jotka on koottu komission CultureEU-verkko-oppaaseen. Oppaassa on esitelty yhteensä 75 rahoitusmahdollisuutta eri EU:n ohjelmista kulttuuri- ja luovien alojen toimijoille. 

Asiasanat: