Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.

 • Parlamentin vuoden 2021 kalenteri löytyy täältä ja vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla valiokuntien kokouksia.

 • Tekoäly
  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa keskustellaan ensimmäistä kertaa komission ehdotuksesta tekoälyasetukseksi.  (tiistaina)

 • Elpymissuunnitelmat
  Talous- ja raha-asioiden valiokunta sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnat keskustelevat komissaarien kanssa syksyn 2022 paketista, sekä esittävät kysymyksiä liittyen maakohtaisiin suosituksiin ja kansallisten suunnitelmien implementointiin (tiistaina).

 • Valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta
  Valiokunnat valitsevat itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat kuluvan kauden jäljellä olevalle 2,5 vuodelle. (maanantai-torstai)

 • Ranskan puheenjohtajuuskauden prioriteetit
  Ranskan ministerit esittelevät puheenjohtajuuskauden prioriteetteja eri valiokuntien kokouksissa. (maanantai-torstai)

Valiokuntien kokoukset:

 • Talous- ja raha-asioiden valiokunta 24.–25.1.
  Asialistalla on mm. sisämarkkinoita vääristävät ulkomaiset tuet, eurooppalainen lähdeverokehys sekä keskustelu ECOFIN-neuvoston puheenjohtajan ja Ranskan valtiovarainministerin Bruno Le Mairen kanssa.

 • Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 24.–25.1.
  Asialistalla on mm. puheenjohtajiston valinnat, vuoden 2022 eurooppalaisen ohjausjakson syyspaketti, sekä keskustelu Ranskan työ-, työllisyys- ja taloudellisen osallisuuden ministerin Élisabeth Bornen kanssa.

 • Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 24.–25.1.
  Asialistalla on mm. puheenjohtajiston valinta, Ranskan painopisteet maatalouden saralla, maatalouden alueelliset taloustilit, sekä ilmastoneutraaliuden saavuttaminen yhteisesti vuoteen 2035 mennessä maankäytön, metsätalouden ja maatalouden sektorilla sekä siihen liittyvä raportointi ja edistymisen seuraaminen.

 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 26.–27.1.
  Asialistalla on mm. puheenjohtajiston valinta, keskustelu Ranskan kulttuuriministeri Roselyne Bachelotin kanssa, sekä koronatoimien vaikutukset lapsiin ja nuoriin EU:ssa.

 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.–27.1.
  Asialistalla on mm. puheenjohtajiston valinnat, verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella, kyberturvataso unionissa sekä Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat.

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 26.–27.1.
  Asialistalla on mm. puheenjohtajien valinnat, keskustelu komission kanssa EU-missioista, sekä keskustelu Ranskan ekologisesta siirtymästä vastaavan ministerin Barbara Pompilin kanssa.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 26.1.

Asialistalla on:

 • Ehdotus: Digitaalisen vuosikymmenen periaatteet 

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajakautensa juuri käynnistäneen Ranskan prioriteetit löytyvät täältä.

 • Ulkoasiainneuvosto 24.1.
  Asialistalla on mm. Euroopan turvallisuustilanne, indopasifisen alueen, Malin ja Sudanin tilanteet, sekä keskustelu USA:n ulkoministerin Antony Blinken kanssa.

 • Yleisten asioiden neuvosto 25.1.
  Asialistalla on mm. Ranskan prioriteetit, tulevaisuuskonferenssi, koronatoimien koordinointi, sekä EU:n ja Iso-Britannian suhteet.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • AK:n 148. täysistunto 26.–27.1.
  Asialistalla on mm. kestävä ja älykäs liikenne alueilla, koheesiopolitiikan implementointi sekä EU:n työterveyden ja työturvallisuuden strategiakehys.