Malliesimerkkejä Uuden eurooppalaisen Bahausin arvoja (kestävyyttä, osallisuutta sekä esteettisyyttä) edistävistä hankkeista ja ideoista esiin nostavan Bauhaus -kilpailun vuoden 2022 haku käynnistyi juuri. Hae mukaan kisaan ennen 28.2.!

Lue lisää

Syksyllä toimeenpanovaiheeseen edennyt Uusi eurooppalainen Bauhaus on aloite, joka yhdistää vihreän kehityksen ohjelman asumisen, tilojen sekä elinympäristön kehittämiseen.

Toista kertaa järjestettävä Uusi eurooppalainen Bauhaus -palkintokisa käynnistettiin tammikuun alussa. Hakuaikaa on helmikuun 28. päivä klo 19:00 (CET) saakka. Kisassa palkitaan malliesimerkkejä Bauhausin tavoitteita edistävistä jo toteutetuista hankkeista sekä ideoista. Palkintoja myönnetään tänä vuonna yhteensä 18, joista kaksi valitaan yleisöäänestyksellä. Kisaan voivat hakea mukaan kaikki, joiden hankkeet tai ideat on toteutettu tai tullaan toteuttamaan EU:n sisällä.

Kilpailussa haetaan hankkeita, jotka edistävät Bauhausin arvoja: esteettisyyttä, kestävyyttä ja osallisuutta. Lisäksi kisa on jaettu neljään alasarjaan:  

 1. Luontoyhteyden palauttaminen:
  Kategoriassa palkitaan hankkeita, jotka tuovat yksilöt ja yhteisöt lähemmäs luontoa, edistävät luonnon ekosysteemien elvyttämistä ja ehkäisevät biodiversiteetin häviämistä, tai haastavat pohtimaan uudelleen suhdetta luontoon koko elämänkirjon kattavasta näkökulmasta vaihtoehtona ihmiskeskeiselle katsantotavalle.
 2. Yhteenkuuluvuuden tunteen palauttaminen
  Kategoriassa palkitaan hankkeita, jotka ovat lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kohdentavat tilojen, yhteisöjen tai hyödykkeiden ”henkeä” tai ”merkityksellisyyttä”, ja joissa arvostetaan monimuotoisuutta.
 3. Kipeimmin muutosta kaipaavien tilojen ja ihmisten priorisointi
  Kategoriassa palkitaan hankkeita, jotka auttavat vastaamaan sellaisiin tarpeisiin, jotka vaativat kiireellistä erityishuomiota tiettyjen taloudellisten, sosiaalisten tai fyysisten ominaispiirteiden vuoksi.
 4. Elinkaariajattelun edistäminen kiertoon perustuvassa teollisessa ekosysteemissä
  Kategoriassa palkitaan hankkeita, jotka edistävät teollisten ekosysteemien kehitystä kohti kestävämpiä käytäntöjä kiertotalouden hengessä, ottaen huomioon asiaankuuluvat sosiaaliset näkökohdat.

Kilpailu on myös jaoteltu kaikissa alasarjoissa kahteen eri luokkaan. Ensimmäinen, New European Bauhaus -palkinto, on tarkoitettu valmiille toteutuksille, joiden toteutuksesta on kulunut alle kaksi vuotta. Voittajille (yhteensä yhdeksän palkintoa tässä luokassa) on varattu rahapalkinnot: 30 000 euroa kilpailusarjan voittajaa kohden ja yleisöäänestyksen voittajalle, sekä 20 000 euroa erityispalkituille.

Toinen luokka, NEB Rising stars -palkinto, on puolestaan nuorten lahjakkuuksien (alle 30-vuotiaat) esittämille konsepteille tai ideoille. Toisen luokan rahapalkinnot (yhteensä yhdeksän palkintoa) ovat 15 000 euroa kilpailusarjan voittajaa kohden ja yleisöäänestyksen voittajalle, sekä 10 000 euroa erityispalkituille.

Hankkeiden ei kummassakaan luokassa tarvitse olla fyysisiä rakennuksia tai tuotteita, vaan ne voivat olla myös esimerkiksi menetelmiä tai prosesseja. Tänä vuonna käyttöön otetun uuden säännön mukaan yksittäinen hakemus voidaan jättää vain yhteen sarjaan ja luokkaan.

Tarkempia tietoja hakemisesta löytyy suomenkielisestä hakuoppaasta.  

Asiasanat: